DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: katechiny

Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń metabolizmu glukozy ? spojrzenie toksykologa

Celem pracy jest analiza porównawcza ryzyka względnego RR (relative risk), wskaźnika hazardu HR (hazard ratio) oraz ilorazu...