DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: keratoplastyka

Dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka: Metoda cross-linking

Przed wprowadzeniem metody cross-linking nawet ok. 25 proc. pacjentów ze stożkiem rogówki wymagało przeszczepu rogówki, a w...

Keratoplastyka. Przeszczep rogówki

Przeszczep rogówki to chirurgiczne zastąpienie części lub całej chorej tkanki zdrową rogówką pobraną od dawcy. Historia keratoplastyki...