Partner
Partner
Więcej

    Tag: keratoplastyka

    Keratoplastyka. Przeszczep rogówki

    Przeszczep rogówki to chirurgiczne zastąpienie części lub całej chorej tkanki zdrową rogówką pobraną od dawcy. Historia keratoplastyki...