DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Dochodzenie roszczeń. Zdarzenie medyczne.

Dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Znowelizowana w 2011 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...