Partner
Partner
Więcej

  Tag: limfocyty

  Immunoterapia to naprawdę przełom w leczeniu

  Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim, kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie. Jakie...

  Są szanse na wyleczenie opornej białaczki

  Z prof. Sebastianem Gieblem, kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Instytutu Onkologii w Gliwicach, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Ostra...

  Nie byłoby postępu w hematologii, gdyby nie nowoczesne terapie

  Rozmowa z Prof. dr hab. n. med. Ewą Lech-Marańdą, kierownikiem Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, krajowym...

  Ważna pierwsza linia

  Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim | kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej  Centrum Onkologii ?...

  Immunoterapia to przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

  Rozmowa z dr. n. med. Robertem Kieszką z Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. W jaki...

  Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń metabolizmu glukozy ? spojrzenie toksykologa

  Celem pracy jest analiza porównawcza ryzyka względnego RR (relative risk), wskaźnika hazardu HR (hazard ratio) oraz ilorazu...

  Przełomowe terapie ? wydłużają życie i poprawiają jego jakość

  Żyjemy coraz dłużej. Wiele chorób, na które dotąd ludzie wcześnie umierali, stało się przewlekłymi dzięki nowym, skutecznym...

  Immunologia precyzyjna ? sukcesy w onkologii

  Miniony rok 2015 został uznany przez ASCO rokiem sukcesu immunoterapii. Do znaczących postępów w onkologii światowej zaliczono przeciwciała blokujące...