Partner
Partner
Więcej

    Tag: mds

    Zespoły mielodysplastyczne

    Ta grupa chorób nowotworowych cechuje się zaburzeniem funkcjonowania szpiku kostnego. To bardzo niejednorodna grupa: niektóre choroby przebiegają...

    Kiedy niedokrwistość może być objawem alarmującym

    Jedną z najczęstszych przyczyn kierowania pacjentów do hematologa przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest niedokrwistość. Może być...