Więcej

  Tag: niemowlę

  Procedura wczesnej diagnostyki i leczenia stwardnienia guzowatego wśród noworodków i niemowląt

  Prelegentka: lek. Monika Słowińska | Klinika Neurologii Dziecięcej WUM, Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka...

  Zastosowanie nowoczesnych metod utrwalania mleka kobiecego w trosce o zachowanie jego właściwości terapeutycznych

  Prelegentka: mgr Olga Barbarska | Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, Klinika Neonatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Zgodnie...

  Ablacja u niemowlęcia

  W połowie grudnia 2017 roku w Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego...

  MPS – choroba, która skraca życie

  Rozmowa z Teresą Matulką, która od 21 lat jest prezesem Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. Urodzenie dziecka chorego...

  Telemedycyna w monitorowaniu cukrzycy

  Początków telemedycyny należy doszukiwać się w momencie, kiedy jeden z pierwszych medyków przekazał informację na temat stanu zdrowia swojego...

  Położna pomaga ciężarnym

  Rozmowa z Leokadią Jędrzejewską, konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Rola położnej zmieniała się przez lata. Na czym dziś...

  Decydujący czas – pierwsze 1000 dni życia dziecka

  Pierwsze 1000 dni życia – od momentu poczęcia do drugich urodzin - to czas intensywnego rozwoju i...

  Want to stay up to date with the latest news?

  We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!