Partner
Partner
Więcej

    Tag: olaparib

    Badanie SOLO-1: Olaparyb wydłuża medianę czasu przeżycia do ponad 4,5 roku u pacjentek z rakiem jajnika z mutacją w genie BRCA

    Olaparyb wydłużył medianę czasu przeżycia bez progresji choroby do ponad czterech i pół roku u pacjentek z...