Partner
Partner
Więcej

    Tag: prof. Marcin Stopa

    Prof. Marcin Stopa: Odwarstwienie siatkówki trzeba leczyć jak najwcześniej

    Typowe objawy odwarstwienia siatkówki to samoistne błyski, tzw. fotopsje oraz pojawienie się dużych ilości latających "muszek", mętów....

    Niebezpieczne choroby siatkówki

    ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. N. MED. MARCINEM STOPĄ Z KLINIKI CHORÓB OCZU KATEDRY CHORÓB OCZU I...