Partner
Partner
Więcej

    Tag: prof. Tadeusz Orłowski

    Gdy rock sięga granic muzyki, a onkologia granic medycyny, czyli XVI konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

    To największa naukowa konferencja onkologiczna w Polsce: onkolodzy kliniczni, pulmonolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, radiolodzy...

    Rak płuca jest trudniejszy w koordynacji

    prof. Tadeusz Orłowski | KIEROWNIK KLINIKI CHIRURGII INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Idea stworzenia ośrodków typu Lung Cancer...