Więcej

    Tag: rak żołądka

    Rola alkoholu etylowego w patogenezie nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego

    Przewlekłe spożywanie alkoholu może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów oraz upośledzenia funkcji i działania różnych układów w...

    Immunologia precyzyjna – sukcesy w onkologii

    Miniony rok 2015 został uznany przez ASCO rokiem sukcesu immunoterapii. Do znaczących postępów w onkologii światowej zaliczono przeciwciała blokujące...