Partner
Partner
Więcej

    Tag: randomizacja

    Randomizacja? Tak, poproszę

    Najczęściej randomizacja kojarzy się z przydzieleniem badanych pacjentów do równoległych grup. Istnieją jednak alternatywne metody prowadzenia badań RCT. Na...