DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: raport

Analiza międzynarodowych praktyk w zakresie leczenia otyłości

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ) opracował Raport, który poświęcony jest zagadnieniom związanym z występowaniem...

W Polsce od 7 lat nie został zrefundowany ani jeden lek przeciwcukrzycowy!

Obecnie uważa się, że w cukrzycy typu 2 kluczowe jest nie tylko profilaktyka tej choroby i leczenie...

Medyczne i psychologiczne skutki przemocy w rodzinie jako problem zdrowia publicznego

Problematyka przemocy w rodzinie zyskuje w Polsce coraz więcej uwagi, zarówno w wymiarze prawnym, psychologicznym, jak i zdrowotnym. Niestety wciąż zbyt mało...

PZU Zdrowie – Budujemy nową jakość prywatnej opieki medycznej

Rozmowa z Julitą Czyżewską | PREZES ZARZĄDU PZU ZDROWIE SA Ostatnie dane opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) na...

Naszą misją jest zatrzymanie pandemii cukrzycy

Rozmowa z Katarzyną Kacperską, dyrektor generalną Novo Nordisk Pharma w Polsce. Misją firmy Novo Nordisk jest zapewnienie skutecznych,...

Jeśli powstanie lek skutecznie zwalczający cukrzycę, będzie to lek firmy Novo Nordisk

Rozmowa z Katarzyną Kacperską, dyrektor generalną Novo Nordisk Pharma w Polsce. Miała Pani pracować w firmie konsultingowej, zajmować się finansami, a związała...

Prywatna medycyna może zmienić system

Rozmowa z Julitą Czyżewską, prezes PZU Zdrowie. Jakie propozycje dla pracodawców i pracowników w zakresie opieki medycznej ma...

Działania Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na rzecz profilaktyki w okulistyce

Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek | Klinika Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W....