DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: sen

Terapia celowana bezsenności u osób starszych

Oznaczanie melatoniny i kortyzolu w ślinie techniką LC/MS/MS do oceny zaburzeń rytmu okołodobowego. Prelegent: mgr Michał Dermanowski | Instytut Psychiatrii...

Słuchajmy naszego wewnętrznego zegara

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Małgorzatą Tafil-Klawe kierującą Katedrą i Zakładem Fizjologii Collegium Medicum UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA. Co...

Zaburzenia snu

Coraz więcej osób cierpi z powodu niedoboru snu i jego rozregulowania, wynikającego ze stylu życia. Zaburzenia snu mogą być...

Jak leczyć bezsenność

Rozmowa z dr. hab. n. med. Adamem Wichniakiem, psychiatrą i neurofizjologiem klinicznym z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii...

Jak działają leki przeciwdepresyjne

Rozmowa z prof. Jerzym Vetulanim, psychofarmakologiem, neurobiologiem i biochemikiem. W jaki sposób można farmakologicznie leczyć depresję? Depresja jest chorobą, która bardzo niechętnie...

Leczenie zaburzeń psychicznych

Rozmowa z dr. n. med. Sławomirem Murawcem z Centrum Terapii Dialog w Warszawie. Gdy mówimy o zaburzeniach psychicznych, z jak dużym problemem mamy...