Więcej

    Tag: stilbeny

    Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń metabolizmu glukozy – spojrzenie toksykologa

    Celem pracy jest analiza porównawcza ryzyka względnego RR (relative risk), wskaźnika hazardu HR (hazard ratio) oraz ilorazu...