Partner
Partner
Więcej

    Tag: stymulacja baroreceptorów zatoki szyjnej

    Wytyczne ESH/ESC – implikacje kliniczne dotyczące terapii NT

    W nowych wytycznych nie uległa zmianie definicja nadciśnienia tętniczego. Wprowadzono jednak szereg zmian w porównaniu z rekomendacjami...