Więcej

    Tag: terapia CAR-T

    W hematoonkologii będziemy szli w kierunku immunoterapii i epigenetyki

    Mamy coraz doskonalsze narzędzia diagnostyczne i musimy je nadal rozwijać, bo dzięki nim będzie można podejmować skuteczniejsze...