Partner
Partner
Więcej

    Tag: terapia komórkami CAR-T

    Prof. Ewa Lech-Marańda: Nowoczesne terapie poprawiają życie chorych

    We wrześniu 2021 r. po raz pierwszy w Polsce została zrefundowana komórkowa terapia genowa, tj. terapia komórkami...