Partner
Partner
Więcej

    Tag: układ nerwowy

    Prof. Rejdak: SARS-CoV-2 atakuje układ nerwowy

    Dopiero za 10-20 lat przekonamy się, czy chorzy, którzy przebyli COVID-19, nie będą zagrożeni zwiększonym ryzykiem choroby...

    Nowoczesna terapia w zaburzeniach przetwarzania słuchowego w chorobach centralnego układu nerwowego (SPPS-S)

    Prelegentka: mgr Natalia Czajka | Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Według definicji American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) centralne zaburzenia przetwarzania...