Partner
Partner
Więcej

    Tag: zdarzenie medyczne

    Dochodzenie roszczeń. Zdarzenie medyczne.

    Dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Znowelizowana w 2011 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...