DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Uroczysty jubileusz

 

blank
blank
blank

6 grudnia 2013 roku Oddział Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obchodził jubileusz 20-lecia.

Uroczystość pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Profesora Marka Krawczyka odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość zgromadziła znamienitych gości, przedstawicieli władz ministerialnych i lekarskich, ambasadorów, obecne i poprzednie władze uniwersytetu, kierowników jednostek nauczających, władze zaprzyjaźnionych uniwersytetów medycznych, absolwentów i studentów.

Okrągła rocznica

Uroczystość rozpoczął Dziekan II Wydziału Lekarskiego, dr hab. n. med. Marek Kuch. Podkreślił, że taka okrągła rocznica to dobry moment, by ocenić minione 20 lat pracy i docenić tych, którzy najbardziej się przyczynili do rozwoju Oddziału Nauczania w Języku Angielskim. Przemówienie otwierające galę wygłosił Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marek Krawczyk. Podkreślił on, że duża liczba studentów ze świata dowodzi konkurencyjności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarówno na europejskim, jak i na światowym rynku edukacyjnym, a także atrakcyjności samej Warszawy jako ośrodka akademickiego kształcącego ponad 6000 obcokrajowców. Zwrócił uwagę na fakt, że 20 lat temu, kiedy Uniwersytet Medyczny przyjął pierwszych zagranicznych studentów, Polska nawet nie aspirowała do przystąpienia do Unii Europejskiej, a praca uniwersytetu miała zupełnie inny wymiar bez dostępu do internetu. Na koniec swojego przemówienia rektor życzył oddziałowi, aby dalej prężnie rozwijał się i kształcił lekarzy, którzy stają się ambasadorami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w najdalszych zakątkach świata.

Profesor Jerzy A. Polański, który pełnił obowiązki Prodziekana Oddziału Nauczania w Języku Angielskim w latach 1999-2005 oraz dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 2008-2012, wygłosił inauguracyjny wykład na temat ?Roli umiędzynarodowienia w edukacji akademickiej?. Prof. Polański nakreślił czynniki, które stymulują mobilność studentów na świecie, udogodnienia technologiczne, które usprawniają proces migracji naukowej, a także korzyści dla państw i uczelni zaangażowanych w proces umiędzynarodowienia.

Następnie Prodziekan Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, prof. Bożena Werner, zaprezentowała historię, osiągnięcia, obecny stan i kierunki dalszego rozwoju oddziału. Przytoczyła ważne daty, liczby oraz nazwiska najbardziej zasłużonych osób, dzięki którym Uniwersytet może pochwalić się wysoko wykwalifikowanymi lekarzami praktykującymi na całym świecie.

Absolwenci

W 1993 roku, decyzją ówczesnego rektora prof. Tadeusza Tołłoczko, powołano Oddział Nauczania w Języku Angielskim na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Jako pierwszy uruchomiono 6-letni program kształcenia studentów medycyny. W roku akademickim 1993/1994 nauczano 10 studentów. Program 4-letni, skierowany do absolwentów szkół przedmedycznych z krajów, w których funkcjonuje dwustopniowy system studiów medycznych, został uruchomiony w roku akademickim 2002/2003. W ciągu 20 lat dynamicznie wzrastała liczba studentów. Obecnie w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim w ramach 6- i 4-letniego programu kształci się łącznie 504 studentów. W 2011 r. utworzony został anglojęzyczny oddział stomatologiczny. W ciągu 20 lat dyplom lekarza uzyskało 537 absolwentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (ryc.1).

W ciągu lat wzrastało na świecie zainteresowanie studiowaniem medycyny w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ? nauczaniem objęto studentów z 48 krajów (ryc.2).

Laureaci konkursów

Oddział Nauczania w Języku Angielskim ma Akredytację Medical Board of California i Akredytację Departamentu Edukacji USA oraz akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych. Absolwenci otrzymują dyplom lekarza uznawany na całym świecie. Uczelnia jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych skupiających studentów medycyny. Studenci obu programów są nauczani przez 73 jednostki, które dzielą się ze studentami nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także umiejętnościami klinicznymi na najwyższym poziomie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów z całego świata uczelnia przeprowadziła modernizację programu nauczania oraz dała studentom możliwość regularnego oceniania procesu kształcenia. Studenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim są laureatami Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea oraz uczestniczą w programie Erasmus. Już w czasie studiów mają możliwość prowadzenia prac badawczych w ramach studenckich kół naukowych. Przedstawiane przez nich prace na kongresach międzynarodowych były wielokrotnie nagradzane, a także publikowane w czasopismach medycznych z wysokim współczynnikiem oddziaływania.

Cele

Za główny cel na najbliższe lata Oddział Nauczania w Języku Angielskim stawia sobie rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie afiliacji, rotacji i rezydentur w prestiżowych uniwersytetach medycznych oraz wypracowania standardów najlepszej praktyki w edukacji.

Na zakończenie Prodziekan Oddziału prof. Bożena Werner podkreśliła, że uczelnia skupia się nie tylko na stawianiu czoła wyzwaniom współczesnej medycyny i dynamicznemu systemowi edukacji uniwersyteckiej, ale także próbuje sama przecierać nowe szlaki.

Zadowoleni studenci

Kierownik Biura Karier, mgr Jakub Sokolnicki zaprezentował wyniki pilotażowej ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim. Reprezentant absolwentów, lekarz Dominic Strezynski, podzielił się swoimi wspomnieniami z czasów studiów i doświadczeniami młodego lekarza pracującego w Nottingham (Anglia). Wspominał bezsenne noce spędzone na przyswajaniu teoretycznej wiedzy, zajęcia praktyczne, swój pierwszy wywiad z pacjentem. Pierwsze doświadczenia zawodowe nauczyły go, że jako młody lekarz nie ma prawa do zmęczenia, musi znać odpowiedź na każde pytanie, ale jednocześnie przyznał, że wybór studiów i zawodu lekarza był najlepszą decyzją w jego życiu.

Medale

Przemówieniom i gratulacjom towarzyszyło wręczanie medali dla najbardziej zasłużonych dla rozwoju Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, a także dyplomów gratulacyjnych dla najlepszych studentów. Medale otrzymali: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Wojciech Sawicki, prof. Anna Barańczyk-Kuźma, prof. Jerzy A. Polański i prof. Maciej Karolczak. Wśród studentów wyróżnionych za średnią ocen powyżej 4,5 znaleźli się: Aman Abdullah, Saam David Nikolaj Maki, Binti Mohd Nor Nor, Mohd Sofi Hafizi Sarip Maarof, Jakob Stenmar, Chin Liang Kio, Abdul Hakim, Abdul Ghani, Ahmad Kaskas, Armin Ghaderi Esfahani, Stuart Macfie, Maria Anna Jardine, Peter Nicholas Cronin, Sarah Cronin, Kwang Young Kim, Ali Faour.

Gościem honorowym uroczystości był prof. Piotr Siciński z Uniwersytetu Harvarda w Bostonie, który w swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślał, że to właśnie Warszawski Uniwersytet Medyczny przygotował go do dalszej kariery na Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Technologicznym w Massachusetts, Uniwersytecie Harvarda oraz w Dana-Faber Cancer Institute. Prof. Siciński prowadzi własne laboratorium badawcze na Wydziale Biologii Raka Uniwersytetu Harvarda oraz kieruje i nadzoruje badania naukowe doktorantów, absolwentów i laborantów. Jubileuszowe spotkanie uświetnił recital prof. Andrzeja Konstantego Kulki, światowej sławy polskiego wirtuoza skrzypiec.

Tekst:

Prof. Bożena Werner, mgr Mirosława Solarczyk.

blank
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D