DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Elżbieta Borek

Dr n. med. Radosław Tworus: Żeby nastąpił stres pourazowy, musi wystąpić doświadczenie...

Ciąg zdarzeń traumatycznych, które mogą skutkować PTSD, pokazany jest w filmie ?Szeregowiec Rayan?. Te...

Diesel rakotwórczy jak azbest

Rozmowa z dr. n. med. Piotrem Dąbrowieckim z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń...

Immunoterapia w czerniaku ? rewolucja w onkologii

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków...

Zespoły mielodysplastyczne – trudne choroby krwi

U większości pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem mielodysplastycznym nie udaje się ustalić konkretnej przyczyny zachorowania ?...

Tu jeden dodać jeden równa się trzy

Rozmowa z dr. Łukaszem Zarudzkim z Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii w Gliwicach. Niedawno Zakład Radiologii w Centrum...

Nintenanib ? nowy lek ? szansa dla chorych

Rozmowa z prof. Sabine Zöchbauer-Müller z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Rak płuca to najczęściej występujący nowotwór, który co...

Anatomia oparta na faktach

Rozmowa z dr. hab. n. med. Krzysztofem Tomaszewskim, adiunktem Katedry i Zakładu Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ...

Onkologia okulistyczna

Kiedy wzrok zaczyna szwankować, obraz rozmazuje się przed oczami i pacjent ma poczucie, że widzi...