Więcej

  Niedrobnokomórkowy rak płuca: Bezprecedensowe wyniki badania PACIFIC

  Wyniki badania PACIFIC wskazują na bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego w przypadku chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których zastosowano leczenie konsolidującą immunoterapią.

  Około 50% pacjentów w badaniu pozostawało przy życiu po okresie czterech lat obserwacji.

  Przedstawione podczas kongresu ESMO dane z badania fazy III PACIFIC również wskazują na to, że u ok. 35% pacjentów z NDRP otrzymujących durwalumab nie doszło do progresji choroby w trakcie czterech lat obserwacji.

  Uaktualnione wyniki badania fazy III PACIFIC wskazują, że u chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których nie doszło do progresji choroby po jednoczasowej radiochemioterapii otrzymujących durwalumab, zaobserwowano długotrwałe, klinicznie istotne korzyści w zakresie czasu przeżycia całkowitego (overall survival, OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (progression-free survival, PFS). Jednoczasowa radiochemioterapia z konsolidującą immunoterapią jest leczeniem radykalnym (z intencją wyleczenia), co podkreśla również czas trwania terapii durwalumabem – 12 miesięcy.

  W przypadku co trzeciego chorego na NDRP choroba jest rozpoznawana w III stadium zaawansowania, gdy większość guzów jest nieoperacyjna (nie można ich usunąć chirurgicznie) 1,2. Przed zatwierdzeniem terapii konsolidującej durwalumabem w tym wskazaniu od dziesięcioleci dla tych chorych nie była dostępna żadna nowa opcja terapeutyczna – poza radiochemioterapią.3,4,5

  W zaktualizowanych analizach post hoc wykazano szacunkowy wskaźnik czteroletniego przeżycia dla chorych w ramieniu z durwalumabem na poziomie 49,6% w porównaniu z 36,3% dla placebo. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 47,5 miesiąca w ramieniu z durwalumabem i 29,1 miesiąca dla placebo. Szacuje się, że w przypadku leczenia trwającego maksymalnie 12 miesięcy u 35,3% pacjentów, którym podawano durwalumab, w ciągu czterech lat od zakwalifikowania do badania nie zaobserwowano progresji choroby (19,5% w przypadku placebo). Dane te opierają się na publikacji The New England Journal of Medicine z 2018 roku, w której wykazano istotną korzyść w przypadku durwalumabu w pierwszorzędowym punkcie końcowym obejmującym ocenę OS 6.

  W analizie OS w ramach badania fazy III PACIFIC najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi w przypadku ≥20% pacjentów) pojawiającymi się u chorych otrzymujących durwalumab w porównaniu z placebo był kaszel (35,2% w porównaniu z 25,2% w przypadku placebo), zmęczenie (24,0% w porównaniu z 20,5% w przypadku placebo), duszność (22,3% w porównaniu z 23,9% w przypadku placebo) i popromienne zapalenie płuc (20,2% w porównaniu z 15,8% w przypadku placebo). Stopień 3. lub 4. działań niepożądanych zaobserwowano u 30,5% pacjentów, u których podawano durwalumab – w porównaniu z 26,1% w przypadku placebo. Leczenie przerwało 15,4% – a to z powodu działań niepożądanych spowodowanych przyjmowaniem durwalumabu (odsetek dla placebo: 9,8%).

  PACIFIC

  Badanie PACIFIC to wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III kontrolowane placebo dotyczące stosowania durwalumabu u pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (bez selekcji w oparciu o poziom ekspresji PD-L1) w III stopniu zaawansowania, u których nie zaobserwowano progresji choroby po jednoczasowej radiochemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny.

  Badanie przeprowadzono w 235 ośrodkach w 26 krajach i obejmowało 713 pacjentów. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były czas przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (OS), natomiast do drugorzędowych punktów końcowych należały przeżycie wolne od progresji choroby i czas przeżycie całkowitego w kluczowych punktach czasowych, odsetek obiektywnych odpowiedzi i czas trwania odpowiedzi.

  Referencje:

  1. Antonia SJ, et al. PACIFIC Investigators. Durvalumab After Chemoradiotherapy In Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377(20):1919-1929.

  2. EpiCast Report: NSCLC Epidemiology Forecast to 2025. GlobalData. 2016.

  3. Curran WJ, et al. Sequential vs Concurrent Chemoradiation for Stage III Non–Small Cell Lung Cancer: Randomized Phase III Trial RTOG 9410. J Natl Cancer Inst. 2011;103(19):1452–1460.

  4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-small cell lung cancer, version 8. 2017 Aug 3.

  5. Hanna N, et al. Current Standards and Clinical Trials in Systemic Therapy for Stage III Lung Cancer: What is New? Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2015;e442-447.

  6. Antonia SJ, et al. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med. 2018;379(24):2342-2350.

  O AstraZeneca Pharma Poland:

  AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

  W Polsce AstraZeneca zatrudnia ok 2000 osób, z czego ponad 1000 osób zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. W 2020 roku AstraZeneca jako pierwsza globalna firma biotechnologiczna uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego naddawany przez Ministra Rozwoju, potwierdzając tym samym wiodącą role w polskim ekosystemie innowacji.

  żródło: informacja prasowa

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img
  blank

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia w czasie oraz częstotliwości dawkowania. To lekarz...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może zapobiec ciężkim uszkodzeniom w narządzie wzroku. Dzięki...

  Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała: Przeszczepienie czyli… transplantacja wzroku

  Przeszczepy warstwowe to naturalny, innowacyjny kierunek rozwoju transplantologii. Dają lepsze wyni­ki anatomiczne oraz czynnościowe. Mimo że wykonujemy w Polsce 1300 przeszczepów rogówki rocznie, to...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D