DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: rak niedrobnokomórkowy

Prof. Dariusz M. Kowalski: Immunoterapia w pierwszej linii zaawansowanego raka płuca

Leczenie łączone, składające się z chemioterapii i immunoterapii jest zarejestrowane i realizowane w Europie zarówno do leczenia...

Prof. Maciej Krzakowski: Radioterapia w raku płuca to wciąż jedna z podstawowych metod leczenia

Wskazania do radioterapii chorych na drobnokomórkowego raka płuca zależą od stopnia zaawansowania nowotworu. W przypadku chorych w...

Niedrobnokomórkowy rak płuca: Bezprecedensowe wyniki badania PACIFIC

Wyniki badania PACIFIC wskazują na bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego w przypadku chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca...

Dr Katarzyna Stencel: Immunoterapia zrewolucjonizowała leczenie onkologiczne

Skojarzenie immunoterapii z chemioterapią pozwala na uzyskanie głębokiej i długotrwałej odpowiedzi na leczenie. Jest to opcja terapeutyczna...

Prof. Rodryg Ramlau: Immunoterapia w leczeniu NDRP

Dzięki wprowadzeniu immunoterapii nastąpił przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca ? mówi prof. dr hab. med. Rodryg Ramlau, Kierownik...

Diagnostyka molekularna i leczenie ukierunkowane na EGFR

Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim, kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca I KLATKI Piersiowej Centrum Onkologii...

Równoczesna radiochemioterapia szansą dla 30 proc. chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium miejscowo zaawansowanym równoczesne zastosowanie radioterapii i chemioterapii jest pierwszą...

Bez diagnostyki nie ma skutecznego leczenia raka płuca

ROZMOWA Z PROF. RENATĄ LANGFORT, KIERUJĄCĄ ZAKŁADEM PATOMORFOLOGII W INSTYTUCIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE, WICEPREZES...