DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Bliżej chorego. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Podziel się treścią:

 

Taki pomysł chodził mi głowie już kilka lat temu, kiedy byłem prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a wykrystalizował się, kiedy powstała idea KOS-ów ? mówi prof. Piotr Hoffman, kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. ? W moim przekonaniu należy tworzyć i rozwijać ambulatoryjną opiekę specjalistyczną ? AOS.

To powinna być sieć małych ośrodków diagnostycznych i konsultacyjnych, znajdujących się nie w dużych ośrodkach, z dala od pacjentów z małych miejscowości, ale właśnie w tych mniejszych miejscowościach, bliżej pacjenta. Oczywiście takie ośrodki powinny zatrudniać samodzielnych, doświadczonych lekarzy, a ci lekarze powinni współpracować z lekarzami POZ-ów i odpowiadać za diagnostykę i strategię leczenia oraz mieć dostęp do staży w jednostkach wysokospecjalistycznych, z którymi mogliby podjąć współpracę.

Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną widzę więc jako strukturę pośrednią między centralnym ośrodkiem o wysokiej referencyjności a POZ-em. W tym schemacie koordynuje kompleksową opiekę nad pacjentem. Odbiera chorych z oddziałów specjalistycznych i przekazuje do POZ ? jest pośrednim ogniwem między nimi. Finansowanie odbywa się na podstawie kontraktu z NFZ lub płatnikami prywatnymi na tej samej zasadzie.

Niewątpliwe korzyści z funkcjonowania AOS to: rozładowanie kolejek do oddziałów wysokospecjalistycznych i selekcja chorych wymagających zaawansowanej diagnostyki i terapii, decentralizacja, a więc łatwiejszy i tańszy dostęp do specjalisty w mniejszych ośrodkach.

Ośrodki AOS powinny być wyposażone w taki sprzęt jak EKG, Holter EKG, EKG wysiłkowe, ABPM ? monitorowanie 24-godz. ciśnienia tętniczego, echokardiograf ? badania przezklatkowe, przezprzełykowe opcjonalnie. Na badania laboratoryjne, RTG, CT/CMR i badania hemodynamiczne czy zabiegi przezcewnikowe powinny być zawierane umowy w certyfikowanych pracowniach.

AOS-em musi kierować kardiolog z certyfikatem do wykonywania i opisu wykonywanych badań w AOS. Będzie on odpowiedzialny za skompletowanie zespołu, w zgodzie z jego pomysłem i potrzebami. Wskazana będzie pomoc techników przy wykonywaniu i opisie badań, jak również dodatkowy personel ? psycholog, pracownik socjalny, to już według potrzeb i zakresu działania.

? Naprawdę niewiele potrzeba, żeby powstawały takie ośrodki AOS ? ocenia prof. Hoffman.

? W kardiologii, a sądzę, że nie tylko, opieka ambulatoryjna od wielu lat jest systemową piętą achillesową. Bo to, że pacjent miał np. znakomicie przeprowadzoną interwencję na początku zawału nie oznacza, że został wyleczony. Taki chory powinien do końca życia być pod opieką lekarza. Ta opieka nie musi się odbywać w dużych, scentralizowanych ośrodkach, ona może być zapewniona właśnie w AOS. To korzyść dla pacjenta i dla państwa. AOS zapewnia opiekę nad chorym zapewne mniejszym kosztem. Centra wysokospecjalistyczne są jak najbardziej potrzebne, ale powinny być przeznaczone dla chorych wymagających bardziej skomplikowanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) koordynuje kompleksową opiekę nad pacjentem. Odbiera chorych z oddziałów specjalistycznych i POZ ? jest pośrednim ogniwem między nimi. Finansowana jest ? na podstawie kontraktu z NFZ lub płatnikami prywatnymi na tej samej zasadzie.

KORZYŚCI:

  • Rozładowanie kolejek do klinik/ oddziałów wysokospecjalistycznych, sprofilowanych na wykonywanie procedur i zaawansowaną diagnostykę
  • Decentralizacja, łatwiejszy i tańszy dostęp do specjalisty w mniejszych ośrodkach
  • Kontynuacja opieki specjalistycznej, połączenie KOS, KONS i ewentualnie innych powstających/ planowanych programów opieki koordynowanej

SPRZĘT

  • EKG, Holter EKG, EKG wysiłkowe
  • ABPM (monitorowanie 24-godzinne ciśnienia tętniczego)
  • Echokardiograf (badania przezklatkowe, przezprzełykowe opcjonalnie)

UMOWA NA WYKONYWANIE BADAŃ W CERTYFIKOWANYCH PRACOWNIACH

  • Badań laboratoryjnych
  • RTG
  • CT/CMR
  • Badań hemodynamicznych/ zabiegów przezcewnikowych

ZESPÓŁ Specjalista kardiolog z certyfikatem do sporządzania/opisu badań wykonywanych w AOS, który kompletuje zespół w zgodzie z własnym pomysłem i potrzebami. Wskazana pomoc techników przy sporządzaniu/opisie badań wykonywanych w AOS. Wskazany także personel pomocniczy (psycholog, pracownik socjalny, wg potrzeb i zakresu działania)

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D