Partner
Partner
Więcej

  Jak pozyskać dofinansowanie na projekty z zakresu tematyki e-zdrowia

  E-zdrowie to obecnie jedno z kluczowych zagadnień w zakresie ochrony zdrowia w UE. Jest to też jeden z tematów, który może liczyć na finansowanie w ramach wielu konkursów na projekty, nie tylko w obszarze ściśle związanym z leczeniem pacjentów, ale także – zapewnieniem dobrostanu psychofizycznego, tak istotnego w czasie pandemii.

  Zagadnienia  związane  z  cyfrowym  zdrowiem  są w centrum uwagi nie tylko lekarzy, ale także samorządowców  i  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych. Przykładem może być konferencja „Lub-Tech Digital Health 2021”, która odbyła się na początku września w Lublinie. Współorganizatorami wydarzenia były Samorząd Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin, Klaster Lubelska Medycyna oraz m.in. Uniwersytet Medyczny.

  FUNDUSZE NA E-ZDROWIE ORAZ INWESTYCJE W ROZWÓJ SZPITALI

  W perspektywie finansowej 2021-2027 przedsięwzięcia dotyczące tematyki e-zdrowia mogą liczyć na finansowanie m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (PFERC), który jest następcą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa(POPC) z perspektywy finansowej 2014-2020. W ramach POPC projekty z obszaru e-zdrowia będą realizowane jeszcze do 2023 r.

  Ochrona  zdrowia  zajmuje  bardzo  istotne miejsce w konkursach UE ze względu na znaczenie w walce z pandemią i potencjalnymi przyszłymi kryzysami w obszarze zdrowia publicznego. Placówki medyczne otrzymają możliwości finansowania, oprócz PFERC, również na przykład z Regionalnych Programów Operacyjnych(RPO), ale także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kolei kierownictwo szpitali planujące finansowanie inwestycji w rozwój placówek może liczyć na środki w ramach nowego instrumentu, który będzie kontynuacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe środki na ochronę zdrowia, w tym na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem kryzysom epidemicznym oraz z walką z pandemią, zaplanowane są w Krajowym Planie Odbudowy.

  PROCESY ZARZĄDZANIA W PLACÓWCE MEDYCZNEJ WSPIERANE PRZEZ CYFRYZACJĘ

  Bez efektywnego wdrożenia rozwiązań informatycznych trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa w czasie pandemii. Cyfryzacja usług w ochronie zdrowia jest więc priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia. Cyfryzacja pozwala na osiągnięcie efektu optymalizacji z udziałem kadry medycznej, administracji placówek medycznych oraz pacjentów poprzez zapewnienie korzyści ekonomicznych, wynikających z oszczędności czasu i nakładów na ochronę zdrowia. Dodatkowo przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy medyków oraz personelu wspierającego. W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 jednym z istotnych wyzwań towarzyszących zagadnieniom e-zdrowia będzie wzrost kompetencji i świadomości użytkowników oraz odbiorców e-usług w zakresie dostępnych rozwiązań cyfrowych.

  Cyfryzacja stanowi połowę sukcesu placówki medycznej w dążeniu do tzw. dojrzałości cyfrowej. Nie można jednak zapomnieć o kompetencjach kadry medycznej i administracyjnej, która powinna doskonale znać dostępne narzędzie cyfrowe i wykorzystywać je w swojej codziennej pracy, w tym – w kontakcie z pacjentem. Inwestycje z priorytetowych obszarów e-zdrowia – takich jak np. zastosowanie sztucznej inteligencji w profilaktyce lub analizie dużych zbiorów danych medycznych – pomoże sfinansować instrument REACT-EU.

  E-ZDROWIE TO KLUCZ DO SUKCESU W PROJEKTACH UE

  Zagadnienia e-zdrowia przed pandemią nie miały tak istotnego znaczenia dla UE. Dlatego wniosek, złożony przez konsorcjum instytucji badawczych i firm z kilku krajów UE, w tym Polski, dotyczący ochrony praw podstawowych w wykorzystaniu technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia (Preserving Fundamental Rights in the Use of Digital Technologies for e-Health Services), złożony w konkursie Twinning Programu Horyzont 2020, teoretycznie nie miał większych szans na pozyskanie finansowania. W praktyce jednak tematyka aplikacji doskonale wpisała się w kryzys epidemiczny, którego nie można było przewidzieć w chwili składania wniosku (pod koniec 2019 r.). Eksperci oceniający aplikację przyznali propozycji maksymalną liczbę punktów, tym samym wskazując na znaczenie zagadnień e-zdrowia w opanowaniu pandemii, jednego z największych kryzysów zdrowotnych w historii istnienia UE.

  KOMPLEMENTARNOŚĆ I DOBRE RELACJE

  Pomimo szerokiego grona specjalistów z wielu dziedzin zaangażowanych w projekt Twinning, nie ma w nim np. ekspertów z zakresu psychiatrii czy geriatrii. Tymczasem właśnie lekarze tych dziedzin medycyny mogą w istotny sposób wspomóc wypracowanie niezbędnych rozwiązań z zakresu e-zdrowia przeznaczonych dla szczególnych odbiorców e-usług, takich jak seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Dobrym pomysłem – na etapie realizacji projektu, po uzyskaniu uprzedniej zgody oficera projektu w Komisji Europejskiej – byłoby dołączenie do zespołu projektowego specjalistów, którzy w istotny sposób mogą wesprzeć realizację projektu i przyczynić się do zwielokrotnienia rezultatów przedsięwzięcia.

  Projekt e-zdrowia, w ramach Twinning Program Horyzont 2020, jest realizowany w wyjątkowym czasie – podczas wzrastającej czwartej fali zachorowań na koronawirusa – dlatego oczekiwane efekty wdrażanego przedsięwzięcia mogą wyprzedzić rzeczywistość, tak jak stało się to w przypadku tematyki e-zdrowia. Może się bowiem okazać, że beneficjenci rozwiązań wdrażanych w ramach realizowanego projektu, głównie seniorzy, zainspirują badaczy i naukowców do podjęcia kolejnych istotnych tematów dla zdrowia publicznego.

  Wśród zagadnień, które mogą uzyskać uznanie ekspertów oceniających wnioski międzynarodowe w nowym Programie Horyzont Europa, są np. metody kształtowania właściwych relacji między lekarzem a starszym pacjentem przy udzielaniu świadczeń medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  MAGDALENA POKRZYCKA-WALCZAK

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski: Rzadki przykład szczepionki, która chroni przed nowotworem

  Musi minąć co najmniej kilka dekad, aby ta olbrzymia skuteczność szczepień przeciw HPV przeło­żyła się na sytuację epidemiologiczną w całej popula­cji. Jeśli w 2023...

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski: Ta terapia przynosi bardzo szybką odpowiedź

  Jeszcze do bardzo czarniak był chorobą, która wiązała się z maka­brycznie złym rokowaniem. To się istotnie poprawiło w ostatnim cza­sie: pięcioletnie przeżycia 10 lat...

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski: To nie jest jeden, tylko cztery raki endometrium

  Najważniejsze jest uświadomienie pacjentkom, że zanim zgodzą się na operację, lekarz powinien powiedzieć, z jakim rakiem mamy do czynienia. Nie ma jednego raka endometrium,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D