Dlaczego wydajemy „Świat Lekarza. Nowe terapie”?

Celem magazynu „Świat Lekarza. Nowe Terapie” jest udostępnienie wszystkim lekarzom syntetycznej i łatwej do zapamiętania wiedzy o nowoczesnych terapiach ubiegających się o refundację. Każdy lekarz, niezależnie od specjalności, znajdzie w nim kompendium wiedzy o możliwościach współczesnej medycyny światowej.

Prezentujemy te preparaty, które są ważne w bieżącej praktyce lekarskiej, bo informacja o nich może dać nadzieję konkretnym grupom pacjentów.
„Świat Lekarza. Nowe Terapie” będzie publikowany w wersji papierowej i elektronicznie.

Profesor Aleksander Sieroń
Przewodniczący Rady Naukowej

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza