DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Długowieczność w zdrowiu – klucz do pełni życia

 

Czy zastanawialiście się nad sekretem długiego i zdrowego życia? Gdzie kryje się recepta na dotarcie do sędziwego wieku, która daje też gwarancję zachowania witalności i radości? Podczas IV Kongresu „Pacjent w Centrum Uwagi”, zainicjowanego przez DOZ SA, eksperci omawiali te istotne kwestie. Czy zdołali odkryć kluczowe elementy decydujące o długości i jakości naszego życia?

Kongres „Pacjent w Centrum Uwagi” to nie tylko sposób na edukację i podnoszenie świadomości zdrowotnej, ale również doskonała okazja do wymiany doświadczeń, nawoływania do aktywnego stylu życia oraz przekazywania informacji w zakresie usług zdrowotnych  z jakich w ramach opieki farmaceutycznej można skorzystać w aptece dbając o długie życie w zdrowiu – mówi mgr farm. Bożena Szymańska, doradca zarządu DOZ SA.

Wydłużenie się średniej długości życia w Polsce o imponujące statystyczne 9 lat w ciągu ostatnich 30 lat (1990–2020) jest wyraźnym dowodem na poprawę warunków życia, opieki zdrowotnej oraz rozwój świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Specjaliści zgodnie podkreślają, że postęp w tych obszarach to zasługa większej dostępności do opieki medycznej, rozwoju nauki i technologii oraz skuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej. Chociaż obserwujemy ten pozytywny trend, nie brakuje jednak wyzwań zdrowotnych do pokonania.

Podczas Kongresu zorganizowanego przez DOZ SA była poruszana problematyka związana z wpływem różnych czynników na długowieczność w zdrowiu.

Istotnym elementem jest wpływ środowiska na zdrowie człowieka. Tu wyzwań, żeby nie powiedzieć wprost – zagrożeń – jest wiele. Prof. Bolesław Samoliński wyjaśnił, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na kondycję fizyczną człowieka.

Rocznie 4,2 miliona osób na świecie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza – mówił prof. Samoliński. – Niezwykle ważne jest przede wszystkim, aby unikać ekspozycji organizmu w momentach wysokiego smogu.

Kolejnym elementem w długowieczności – według ekspertów, ale także i samych seniorów – są szczepienia ochronne, zalecanie seniorom.

Szczepienia uruchamiają układ odporności, który ma praktycznie nieograniczone możliwości obronne – wskazał dr Grzegorz Grzesiowski.

W kontekście tematu długowieczności i zdrowia warto podkreślić rolę farmaceuty jako eksperta w zakresie farmakoterapii i zdrowego stylu życia. Poprzez opiekę farmaceutyczną farmaceuci nie tylko pomagają w prawidłowym stosowaniu leków, ale także udzielają porad w dziedzinie zdrowia, promując profilaktykę i dostarczając cenne informacje na temat zdrowia i zapobiegania chorobom. Dodatkowo pojawia się możliwość szczepień w aptekach, co stanowi szczególnie ważne rozwiązanie dla seniorów – mówiła Bożena Szymańska, doradca zarządu DOZ SA.

Specjaliści nieustannie starają się odnaleźć najlepszą receptę na długowieczność, zwracając przy tym uwagę, że zdrowe ciało wiąże się ze zdrową duchowością – a tu liczy się pozytywne myślenie i postawa życiowa.

W trakcie Kongresu „Pacjent w Centrum Uwagi” dr hab. prof. AEH Konrad Janowski wskazywał, że nasze codzienne nawyki, reakcje emocjonalne oraz postawa mają kluczowy wpływ na długość życia i nasze zdrowie. Choć genetyka odgrywa swoją rolę, istotne jest to, co jesteśmy w stanie kontrolować: styl życia, zdrowe nawyki oraz emocjonalną postawę.

Badania potwierdzają, że monitorowanie reakcji emocjonalnych tylko na przestrzeni tygodnia może przewidzieć ryzyko zgonu po 20 latach.

Równie istotne są cechy osobowościowe, które mogą wpływać na długowieczność.

Teoria Wielkiej Piątki autorstwa Paula Costy i Roberta R. McCrae ukazuje zależność między ekstrawersją, sumiennością, ugodowością, neurotyzmem i otwartością na doświadczenia a długowiecznością.

W trakcie badań przebadano niemal 1180 osób (mężczyzn i kobiet). Badania trwały 70 lat. Między innymi przeprowadzono metaanalizę związku między sumiennością a długowiecznością, obejmującą 20 niezależnych badań.

Wynik był jednoznaczny: „wyższy poziom sumienności był znacząco i pozytywnie związany z długowiecznością”.

Relacje z bliskimi, umiarkowane spożycie alkoholi, dobre uczynki oraz wsparcie interpersonalne są kluczowe dla długowieczności.

Zmiana złych nawyków, zarządzanie emocjami oraz wspieranie innych pozytywnie wpływają na zdrowie osób starszych. Jednocześnie badania pokazują, że negatywne emocje mogą negatywnie wpływać na zdrowie serca, natomiast szczęśliwi ludzie żyją dłużej.

Pozytywne stany emocjonalne wzmacniają nasz układ odpornościowy, co jest niezbędne do utrzymania długotrwałego zdrowia.

Reasumując; recepta na długowieczność w zdrowiu to nieustanna nauka i samorozwój. Pozytywne podejście do życia, zdrowe nawyki, osobowościowe cechy sprzyjające długiemu życiu oraz troska o zdrowie zbliżają nas do pełni życia i zdrowia.

Jak podkreślał profesor Jankowski: Cieszmy się życiem, dbajmy o zdrowie i z uśmiechem otwórzmy kolejne rozdziały naszej długowiecznej historii.”

Organizatorem Kongresu „Pacjent w Centrum Uwagi” był DOZ SA. Sponsorem głównym wydarzenia firma EGIS.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D