DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Dr n. med. Mariusz Spyra: Soczewki premium, AT LARA? doświadczenia własne z soczewką

Podziel się treścią:

 

Obecnie chirurgia zaćmy jest zabiegiem nie tylko przywracającym widzenie, ale również poprawiającym jego jakość. Coraz większe wymagania pacjentów co do widzenia po operacji spowodowały rozwój technologii umożliwiającej równoczesną korekcję wady wzroku w trakcie operacji zaćmy. AT LARA 829MP to soczewka nowej generacji z najszerszym zakresem głębi widzenia. W naszym ośrodku przebadaliśmy pierwszych 20 pacjentów po jej implantacji i uzyskane wyniki przedstawiliśmy na 49. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w Katowicach w 2018roku. Celem i tematem pracy była ?Ocena widzenia po operacji zaćmy i implantacji nowoczesnych soczewek trzyogniskowych o wydłużonej ogniskowej AT LARA 829MP?.

Pacjenci po operacji zaćmy chcą być niezależni od okularów. Zaawansowane konstrukcje soczewek wewnątrzgałkowych umożliwiają spełnienie tych potrzeb. Dotychczasowa korekcja bezsoczewkowości po operacji zaćmy soczewkami wewnątrzgałkowymi jednoogniskowymi okazuje się niewystarczająca dla wielu pacjentów poddających się obecnie operacji, gdyż wymaga dodatkowej korekcji do czytania i komputera. Jak dotąd w korekcji pooperacyjnej bezsoczewkowości i starczowzroczności najskuteczniejsze są soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe wytwarzające dwa lub więcej stałych ognisk skupienia na siatkówce. Rozwiązanie to opiera się na zasadzie symultanicznego wyboru jednocześnie widzianych obrazów na siatkówce oka jednego zdali i drugiego z bliży i ewentualnie trzeciego do odległości pośredniej. Soczewki wieloogniskowe (ang. multifocal intraocular lenses, MIOL) nazywane są pseudoakomodującymi, ponieważ wytwarzają dwa lub więcej stałych punktów ogniskowych jednocześnie ? nazywamy to pseudoakomodacją statyczną. Implantacja dyfrakcyjnych wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych daje obecnie dobre efekty jeśli chodzi o zapewnienie pacjentowi dobrej ostrości wzroku dodali i bliży.

Zasada działania soczewek wieloogniskowych dyfrakcyjnych powoduje, że na zogniskowany (wyraźny) obraz na siatkówce nakłada się drugi obraz rozogniskowany(niewyraźny) pochodzący z wiązki świetlnej powstałej z drugiego   ogniska.   Powoduje   to   tłumienie   przez   mózg obrazu rozogniskowanego i powstanie negatywnych efektów  ubocznych  po  implantacji soczewek  wieloogniskowych dyfrakcyjnych, takich jak niepożądane efekty świetlne (halo i glare). Energia świetlna docierająca do oka ulega rozdziałowi na część skupiającą obraz daleki i na część skupiającą obraz bliski; część energii światła ulega bezpowrotnemu rozproszeniu na konstrukcji dyfrakcyjnej soczewki.   Powyższe   czynniki   przyczyniają   się   do obniżenia czułości kontrastowej widzenia, zwłaszcza w warunkach zmierzchowych. Negatywne zjawiska świetlne i   obniżenie   kontrastu   to   dwie   największe   wady współczesnych soczewek wieloogniskowych.

Wiele osób, u których pojawia się już starczowzroczność, prowadzi jeszcze aktywny tryb życia, intensywnie pracuje, uprawia sport. Często korzystają z laptopa, tabletu lub komputera. Oczekują oni dobrego widzenia nie tylko do odległości dalekich i bliskich, ale również pośrednich (60-80 cm) po operacji.

Okulistyka,   jako   jedna   z   najbardziej   innowacyjnych dziedzin medycyny, jest często w czołówce najnowocześniejszych technologii i metod leczenia. Tutaj niektórzy z wiodących   innowatorów   prezentują   swoje   najnowsze   i najlepsze oferty. Jedną z takich ofert na rynku okulistyki jest soczewka AT LARA 829MP (EDOF, extended depthof   focus),   produkt   nowej   generacji,   z   najszerszym zakresem głębi widzenia.

Zarówno chirurg, jak i pacjent wymagają najwyższej jakości soczewki premium, która może sprostać wymaganiom (i wysokim oczekiwaniom), które są nieodłącznie związane z najwyższej jakości procedurami operacji zaćmy i refrakcji.

 Wieloogniskowe   soczewki   wewnątrzgałkowe   ?   a   w szczególności trójogniskowe ? zapewniają ostrość wzroku na wszystkich dystansach. Ale wymusza to pewne   kompromisy   optyczne   związane   z   takimi   konstrukcjami optyki soczewki i może prowadzić do wizualnych skutków ubocznych, takich jak halo i glare (otoczki wokół źródeł światła i olśnienie). Jeśli pacjenci nie tolerują ich, alternatywą   jest   często umieszczenie   soczewki   jednoogniskowej. Są one bezpieczne pod względem wizualnych skutków ubocznych, ale mają rażącą wadę: pacjenci muszą nosić okulary dla widzenia bliskiego i pośredniego. Soczewki o rozszerzonej głębi ostrości (EDoF) zapewniają doskonały   kompromis   pomiędzy   soczewkami   jednoogniskowymi i wieloogniskowymi. Dają więcej niezależności od okularów   niż   jednoogniskowe,   a   równocześnie   mniej wizualnych   skutków   ubocznych   niż   soczewki   wieloogniskowe. Dla pacjenta, który prowadzi aktywny tryb życia i chce być w dużej mierze niezależny od okularów, może być szczególnie   wrażliwy   na   wizualne   skutki   uboczne   oraz chętnie nosi okulary do czytania, soczewki EDoF stanowią doskonały wybór.

W 2017 roku firma ZEISS wprowadziła innowację na polu konstrukcji soczewek EDOF. Wynikiem tego jest soczewka wewnątrzgałkowa, która zapewnia najszerszy zakres głębi ostrości i jednocześnie minimalizuje wizualne skutki uboczne i utratę kontrastu. Ta soczewka to ATLARA 829MP. Nazwa jest skrótem i każda litera w słowie ?LARA? reprezentuje optyczną innowację.

L? konstrukcja optyczna (Light Bridge), zapewniająca najszerszy zakres ostrości wśród soczewek wewnątrzgałkowych EDoF.

A ? optyka asferyczna (Aspheric), która jest zoptymalizowana biometrycznie i neutralna. Aberracyjnie neutralna   konstrukcja   asferyczna   zwiększa   głębię   ostrości widzenia i może być wykorzystana u osób po laserowej korekcji wzroku, np. po LASIK-u.

R ? zredukowane (Reduced) wizualne skutki uboczne, dzięki opatentowanej technologii Smooth Micro Phase (SMP), która powoduje mniej wizualnych skutków ubocznych niż w soczewkach wieloogniskowych.

A ? zaawansowana (Advanced) optyka chromatyczna, z zoptymalizowaną   pod   kątem   kolorów   konstrukcją optyczną w celu zwiększenia czułości na kontrast. Konstrukcja optyczna Light Bridge opiera się na unikalnej optyce dyfrakcyjnej z dwoma dodatkowymi ogniskami, które tworzą ciągłe wydłużone ognisko ostrego widzenia, pozwalające pacjentom widzieć ostro bez pomocy okularów na odległości odpowiednie dla większości ich codziennych czynności.

Aberracyjnie neutralna asferyczna konstrukcja LARA829MP i zaawansowana korekcja chromatyczna pozwalają zachować wysoką czułość kontrastową. Technologia SMP łączy dyfrakcyjną konstrukcję optyczną z unikalnym? wygładzonym przejściem między mocami optycznymi na kręgach dyfrakcyjnych. Konstrukcja profilu powierzchni optycznej soczewki jest wytwarzana bardziej precyzyjnie, zmniejszając w ten sposób rozproszenie światła nieodłącznie   związane   z   innymi   soczewkami.   W konsekwencji mniejsza ilość światła ulega rozproszeniu, co minimalizuje wizualne skutki uboczne.

Dzięki   AT   LARA   829MP   chirurdzy   okuliści   mogą zmniejszyć zależność od okularów dla szerszej grupy pacjentów   i   zaspokoić   rosnące   zapotrzebowanie   na poprawę   widzenia   pośredniego,   co   jest   ważne   w aktywnościach   takich   jak   praca   przy   komputerze. Soczewka AT LARA EDoF zwiększa zakres widzenia pacjentów, tworząc wydłużony zakres ostrości widzenia. Teraz lekarze mają do dyspozycji nową soczewkę, która zapewnia doskonałe wyniki wizualne u pacjentów, dla których wieloogniskowe IOL mogą nie być optymalnym wyborem ze względu na wrażliwość na wizualne skutki uboczne, takie jak halo i glare występujące w nocy.

 W Visum Clinic w Rzeszowie implantujemy soczewki wieloogniskowe od 15 lat. Soczewkę EDOF AT LARA829MP rozpoczęliśmy implantować od momentu pojawienia się jej na rynku, tj. od 2017 roku. W pierwszym roku przebadaliśmy 20 pacjentów po implantacji tej soczewki i uzyskane  wyniki przedstawiliśmy   na  49. Zjeździe   Polskiego   Towarzystwa   Okulistycznego   w   Katowicach   w 2018 roku.

Celem i tematem pracy była: ?Ocena widzenia po operacji zaćmy i implantacji nowoczesnych soczewek trzyogniskowych o wydłużonej ogniskowej AT LARA 829MP?.

W trzecim miesiącu na grupie 20 pacjentów dokonaliśmy:   oceny   refrakcji,   ostrości   wzroku,   UNCDVA   i BCDVA   nieskorygowanej   i   najlepiej   skorygowanej   (na odległość 5 m), UCNVA i DCNVA (40 cm), DCIVA (90 i70   cm),   krzywej   zamglenia,   obecności   dysfotopsji, niezależności od okularów.

Uzyskane wyniki były bardzo obiecujące, więc postanowiliśmy kontynuować implantacje AT LARA aż do dnia dzisiejszego. Porównywaliśmy wyniki AT LARA do implantowanej i przebadanej wcześniej przez nas soczewki EDOF Tecnis Symfony i uzyskaliśmy wyniki lepsze w szczególności dla ostrości wzroku do dali i obecności mniejszej ilości negatywnych zjawisk świetlnych.

Przez te lata nauczyliśmy się, że kwalifikacja pacjenta do operacji jest jedną z najistotniejszych rzeczy w decyzji o implantacji i wyborze soczewki wieloogniskowej. To bardzo ważne, aby określić, czego pacjent oczekuje od operacji i w jaki sposób, a także ile z tego, co chce, będziemy w stanie mu zapewnić. Po podjęciu decyzji o operacji zaćmy zawsze pytam pacjenta o jego styl życia: czy preferuje pracę na odległość, pośrednią czy bliską. Inne aspekty, które mają znaczenie, to zawód, a także czy jest gotowy nosić okulary, czy zaakceptuje pewne kompromisy w zakresie zjawisk fotooptycznych oraz niewielką utratę wrażliwości na kontrast. Sprawdzam, jakie są oczekiwania pacjenta co do jego funkcjonowania po operacji, a próba spełnienia tego oczekiwania jest kluczem do sukcesu. Innymi ważnymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę, są czynniki takie jak suche oko, patologia plamki żółtej, nieregularna rogówka, astygmatyzm, duży kąt alfa, przebyta operacja refrakcyjna itp. Należy bezwzględnie wyjaśnić pacjentowi zrozumiale wpływ tych czynników na wybór odpowiedniej soczewki i oczekiwany wynik.

Po wielu latach doświadczeń  wypracowaliśmy model postępowania   kwalifikacyjnego   do   implantacji  soczewki presbiopijnej. Jeżeli pacjent to osoba aktywna, dużo jeździ samochodem, uprawia sport i jest w stanie zaakceptować noszenie okularów sporadycznie, np. do czytania książki, to proponujemy mu soczewkę EDOF AT LARA 829MP. Jeżeli bliż   wzrokowa   jest   dla   niego   bardzo   istotna   i   nie   chce okularów   do   czytania,   proponujemy   soczewkę   trzyogniskową, np. AT Lisa Tri 839MP. Po implantacji pierwszej soczewki w zależności od wyniku i zadowolenia pacjenta podejmujemy decyzję o implantacji soczewki w drugim oku. Jeżeli jest zadowolony, implantujemy ten sam model soczewki w drugim oku, w przypadku braku bliży lub odległości pośredniej stosujemy technikę ?Mix and Match?,czyli przy soczewce trójogniskowej implanujemy soczewkę EDOF, a przy zaimplantowanej soczewce EDOF soczewkę   trójogniskową   do   drugiego   oka.   Takie rozwiązanie   w   większości   przypadków   pozwala   na uzyskanie pełnego zadowolenia pacjenta z widzenia.

Podsumowanie

Soczewka wewnątrzgałkowa AT LARA jest dodatkową opcją i wyborem w dużej grupie soczewek wewnątrzgałkowych   premium.   Umożliwia   pacjentowi   bardzo   dobre ciągłe widzenie od dali do odległości pośredniej. Nowy model soczewki EDOF AT LARA oferuje niską ilość negatywnych zjawisk świetlnych i o słabym natężeniu. Generuje mniej zjawisk świetlnych niż w soczewce dyfrakcyjnej Tecnis Symfony. Dla pacjentów o większych wymogach do bliży istnieje rozwiązanie: implantacja metodą ?Mix and Match? (AT LARA + AT LISA tri). AT LARA 829MP firmy ZEISS     jest     jedną     z     niewielu     soczewek wewnątrzgałkowych   wydłużonej   ogniskowej   (EDoF) opartej na dyfrakcyjnej konstrukcji optycznej. Dodatkowa korekta   aberracji   chromatycznych   zwiększa   ostrość widzenia na odległości dalekie, utrzymując jednocześnie szeroki zakres widzenia do odległości pośrednich. Dla pacjentów,   którzy   skupiają   się   przede   wszystkim   na odległości i widzeniu pośrednim od 60 cm, AT LARA829MP jest moim pierwszym wyborem.

Piśmiennictwo dostępne u autora.

Dr n. med. Mariusz Spyra | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?visum clinic? w Rzeszowie Oddział Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D