Więcej

  E-skierowanie: najważniejsze pytania i odpowiedzi

  Od 8 stycznia 2021 r. skierowania na część świadczeń będą obligatoryjnie wystawiane w postaci elektronicznej. E-skierowanie umożliwi pełną obsługę procesu skierowania na leczenie: od wystawienia dokumentu do realizacji. Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące skierowania w postaci cyfrowej.

  1. Jak wygląda proces wystawiania i realizacji e-skierowania?

  E-skierowanie wystawia uprawniona osoba, korzystając z systemu gabinetowego. Następnie dokument elektroniczny trafia do systemu e-zdrowie (P1), a pacjent otrzymuje SMS-em lub e-mailem informacje umożliwiające zapisanie się na badanie lub wizytę. Wydruk informacyjny należy przekazać na żądanie pacjenta, a także w przypadku gdy chory nie wskazał w IKP numeru telefonu lub adresu e-mail.

  Pracownik, który dokonuje wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, określa status e-skierowania jako „Zarejestrowane”, uniemożliwiając zapisanie się na jego podstawie do innej placówki.

  2. Czy pacjent może otrzymać e-skierowanie na każde świadczenie, którego potrzebuje?

  Lekarz może wystawić e-skierowanie na takie świadczenia, jak: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane ze środków publicznych (np. wizytę w poradni diabetologicznej, kardiologicznej) i leczenie szpitalne w placówce, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto lekarz może skierować pacjenta na pacjenta specjalistyczne badania: medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej, finansowane ze środków publicznych i niepublicznych, badanie rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego oraz echokardiograficzne płodu, finansowane ze środków publicznych. Na pozostałe świadczenia lekarz wystawi skierowanie w postaci papierowej.

  3. Czy na potrzeby małych praktyk zostanie udostępniona aplikacja lub program umożliwiający wystawianie e-skierowań?

  Centrum e-Zdrowia przygotowało bezpłatną aplikację dostępną pod adresem: www.gabinet.gov.pl. Lekarz musi posiadać profil zaufany, żeby się do niej zalogować. Daje mu ona możliwość wystawiania e-recept oraz e-skierowań.

  4. Czy jest możliwość wystawiania e-skierowania zdalnie?

  Tak, zarówno po osobistym zbadaniu pacjenta, jak i w trakcie teleporady lub e-wizyty.

  5. Czy e-skierowanie wskazuje konkretną placówkę lub placówki?

  Wskazuje ono, jak w przypadku skierowań w postaci papierowej, rodzaj placówki, do której pacjent powinien się udać (np. poradnia kardiologiczna). Pacjent sam może zadecydować, do której konkretnie placówki chce się zapisać.

  6. Jak należy postępować w przypadku pacjenta, który nie posiada numeru PESEL?

  W systemie gabinetowym należy uzupełnić dane pacjenta ręcznie, a następnie przekazać wydruk informacyjny, na podstawie którego będzie mógł zrealizować e-skierowanie. Wykorzystywany jest wówczas 44-cyfrowy kod kreskowy.

  7. Czy pacjent może mieć kilka e-skierowań na to samo świadczenie?

  Tak. Przez „to samo świadczenie” rozumie się e-skierowanie wystawione do tej samej poradni, z tym samym rozpoznaniem oraz tym samym oznaczeniem strony ciała (jeśli dotyczy).

  8. Czy pacjent ma dostęp do e-skierowania online?

  Pacjent ma dostęp do swoich e-skierowań na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostępnym na www.pacjent.gov.pl. Na IKP można się zalogować, za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub konta PKO BP, Inteligo lub banku spółdzielczego. Jeśli pacjent chciałby założyć sobie profil zaufany, który potrzebny jest także w innych urzędowych sprawach, może to zrobić za pomocą strony: www.pz.gov.pl.

  9. Zdarzy się, że pacjent zgubi wydruk informacyjny, na którym były kody dostępowe. Jak może je odzyskać?

  Najprościej można sprawdzić swoje kody dostępowe, logując się na IKP. Kody są też podawane w wiadomościach SMS lub e-mail, jeśli pacjent na IKP zaznaczył takie opcje. W przypadku gdy pacjent nie ma dostępu do IKP, może skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z placówką, w której zostało wystawione e-skierowanie i poprosić o podanie kodu.

  10. Nie obsługuję jeszcze e-skierowań. Przyszedł do mnie pacjent bez podpisanego wydruku. Czy na podstawie samej informacji o e-skierowaniu mogę zrealizować świadczenie?

  Tak, taką możliwość daje rozporządzenie opublikowane 13 sierpnia 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną. Wówczas wymagane jest jedynie podanie niezbędnych danych i złożenie stosownego oświadczenia, że rejestruje się tylko w jednej placówce.

  Niezbędne dane to:

  • podstawowe informacje o e-skierowaniu (kto wystawił, z jakim rozpoznaniem),
  • 4-cyfrowy kod dostępu i Twój PESEL; lub
  • klucz – 44-cyfrowy numer umożliwiający odczytanie e-skierowania; lub
  • numer identyfikujący – identyfikator umożliwiający rozróżnienie dokumentu w systemie.

  11. Czy wymaganie od pacjenta podania numeru PESEL podczas rejestracji na wizytę jest zgodne z obowiązującym RODO?

  Tak, jest to uregulowane prawnie (art. 20 ust. 2a pkt 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Natomiast pacjent może wybrać sposób, w jaki przekaże swój numer PESEL (słownie, okazując dokument lub podając kartkę z zapisanym numerem). Placówki medyczne powinny w widocznym miejscu zamieścić komunikat, że przy okienku rejestracji może przebywać tylko jedna osoba.

  Przykład wydruku informacyjnego e-skierowania

  Odpowiedzi na inne pytania można uzyskać pod adresem:
  [email protected]
  lub dzwoniąc na infolinię: 19-457

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  Najnowsze artykuły

  Prof. Małgorzata Lelonek: Leczenie niewydolności serca w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i najnowszych wyników badań

  W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pojawiło się wiele nowości. Najważniejsze jest nowe podejście do farmakoterapii pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową...

  Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce lekarskiej

  Wydane podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej są już 7. edycją tego dokumentu – pierwsze...

  Zalecenia 2021 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej

  Tegoroczny dokument ESC dotyczący stałej stymulacji i resynchronizacji serca ukazuje się 8 lat po poprzednich zaleceniach. Był on zatem oczekiwany, ale nie jest zaskakujący...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D