Więcej

  Firma Servier przejmuje dział onkologiczny firmy Agios Pharmaceuticals

  • Umowa przewiduje przejęcie portfolio preparatów onkologicznych, skomercjalizowanych bądź znajdujących się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, oraz związanych z nimi pracowników, w zamian za 2 mld USD i udział w przychodach ze sprzedaży
  • Portfolio firmy Agios obejmuje m.in. wprowadzony do obrotu lek ivosidenib, preparaty onkologiczne w III fazie badań klinicznych oraz potencjalne leki na wczesnych etapach badań
  • Przejęcie jest zgodne ze strategicznym celem firmy Servier, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii, dysponującego dużym potencjałem w zakresie odkrywania nowych leków
  • Transakcja umożliwi szybkie rozszerzenie działalności komercyjnej firmy Servier w USA w obszarze leków na hematologiczne nowotwory złośliwe, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych

  Paryż (Francja) i Boston (USA) – Międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowała o zawarciu umowy w sprawie przejęcia działu onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals, w tym portfolio preparatów onkologicznych, wprowadzonych do obrotu bądź znajdujących się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, za kwotę do 2 mld USD (w tym 1,8 mld USD płatne bezpośrednio przy transakcji oraz potencjalnie dalsze 200 mln USD za osiągnięcie określonych etapów procedur regulacyjnych), a także określony udział w przychodach ze sprzedaży produktów leczniczych. Transakcja została zatwierdzona przez organy nadzorcze obu firm. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku, po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych i zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Agios.

  Zgodnie z przyjętą przez Grupę Servier strategią, to przejęcie pozwoli firmie rozszerzyć ofertę leków onkologicznych i zakres prowadzonych projektów badawczych w tym obszarze. Ze względu na istotne niezaspokojone potrzeby zdrowotne w onkologii, firma Servier uznała tę dziedzinę za priorytetową i przeznacza na nią 50% całkowitego rocznego budżetu przewidzianego na badania i rozwój[1]. Przejęcie przyczyni się także do umocnienia pozycji Grupy Servier w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma prowadzi działalność od 2018 roku.

  Strategiczne przejęcie działu onkologicznego firmy Agios, w tym portfolio leków celowanych i preparatów na etapie badań, jest zgodne z naszym celem, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego podmiotu w onkologii, a ponadto wspiera nasze dążenie do zapewnienia innowacyjnych terapii pacjentom onkologicznym, których potrzeby zdrowotne pozostają niezaspokojone. To kluczowy krok dla Grupy Servier, znacząco wzmacniający naszą pozycję w Stanach Zjednoczonych oraz potencjał badawczy w onkologii – stwierdził Olivier Laureau, prezes Grupy Servier. –Bardzo się cieszymy, że po zakończeniu procesu przejęcia powitamy doświadczonych pracowników działu onkologicznego w Grupie Servier.

  Firma Agios jest liderem w obszarze metabolizmu komórkowego i ma liczne osiągnięcia w odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji leków z obszaru onkologii ukierunkowanej – wyjaśnił David K. Lee, dyrektor generalny Servier Pharmaceuticals, amerykańskiej spółki zależnej firmy Servier. –Przejęcie działu onkologicznego Agios, w tym niezwykle doświadczonych i utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój oraz kwestie, techniczne i komercyjne, umożliwi nam szybkie rozszerzenie działalności w Stanach Zjednoczonych o preparaty stosowane w leczeniu hematologicznych nowotworów złośliwych, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych. Dzięki temu, będziemy mogli służyć większej niż kiedykolwiek liczbie pacjentów, u których potrzeby medyczne nie zostają zaspokojone.

  Sprzedaż portfolio onkologicznego firmie Servier to przełomowy punkt w historii Agios. Jesteśmy dumni z naszego dorobku w obszarze onkologii oraz innowacyjnych terapii, jakie opracowaliśmy dla pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi i guzami litymi. Cieszymy się, że nasz dział onkologiczny znajdzie świetne warunki do dalszej pracy w firmie farmaceutycznej Servier, odnoszącej sukcesy, ukierunkowanej na pacjentów i mającej globalny zasięg – powiedziała dr Jackie Fouse, dyrektor generalna Agios. –Firma Servier jest zdecydowana kontynuować działania na rzecz środowiska pacjentów onkologicznych, a także inwestować w nasz potencjał i pracowników. Dzięki tej transakcji, dział onkologiczny będzie się mógł skutecznie rozwijać w Servier.

  Szczegółowe informacje o transakcji

  Zawarta umowa przewiduje przeniesienie portfolio onkologicznego Agios wraz z zajmującymi się nim pracownikami do firmy Servier. Portfolio to obejmuje między innymi lek ivosidenib, zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. acutemyeloid leukemia – AML) z mutacją genu IDH1, a także pacjentów z de nowo rozpoznaną AML z mutacją genu IDH1, którzy są w wieku co najmniej 75 lat lub u których ze względu na choroby współistniejące nie można zastosować intensywnej chemioterapii indukcyjnej. Ponadto, trwają dwa połączone badania kliniczne III fazy dotyczące stosowania leku ivosidenibu chorych z de nowo rozpoznaną AML oraz jako potencjalnej terapii uprzednio leczonych pacjentów z rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1lub/oraz zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndrome – MDS) z mutacją genu IDH1. Firma Servier przejmie też od Agios prawa i obowiązki związane z udziałem w komercjalizacji preparatu IDHIFA®(enasydenib) firmy Bristol Myers Squibb oraz przeprowadzeniem określonych elementów programu rozwoju klinicznego tego leku.

  Ponadto, transakcja obejmuje portfolio preparatów onkologicznych na etapie badań klinicznych i przedklinicznych, w tym: worasydenib, przenikający do mózgu inhibitor zmutowanych genów IDH1 i IDH2 – obecnie jest prowadzone przed rejestracyjne badanie III fazy o nazwie INDIGO, dotyczące stosowania tego preparatu w leczeniu pacjentów z glejakiem o niskim stopniu złośliwości z mutacją genów IDH; preparatAG-270, pierwszy w swojej klasie inhibitor adenozylo transferazy metioninowej 2A (MAT2A) – trwają badania dotyczące stosowania tego preparatu w połączeniu z taksanami w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z nieobecnością fosforylazy metylotioadenozynowej (MTAP) i raka trzustki; preparat AG-636, innowacyjny inhibitor dehydrogenazy dihydroorotanowej (DHODH); a także szereg innych prowadzonych przez Agios programów badawczych w onkologii.

  Wszyscy amerykańscy pracownicy Agios, którzy są bezpośrednio związani z działalnością w obszarze onkologii, otrzymają porównywalne oferty pracy w firmie Servier.

  Informacje o Grupie Servier

  Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie 22 tys. osób w 150 krajach świata. W 2019 roku jej przychody wyniosły 4,6 mld EUR. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej co roku inwestować 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe oraz przeznaczać całość zysków na cele rozwojowe. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory i cukrzyca, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Oprócz opracowywania nowych leków, Servier oferuje także rozwiązania z obszaru e-zdrowia.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

  Firma Lazard jest wyłącznym doradcą finansowym firmy Servier, a firma Baker McKenzie jest jej doradcą prawnym.

  Informacje o Servier Pharmaceuticals

  Firma Servier Pharmaceuticals LLC prowadzi działalność w branży farmaceutycznej na etapie komercyjnym, a jej pasją są innowacje i poprawa życia pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Firma dąży do stworzenia rozbudowanej oferty produktów leczniczych, początkowo w obszarze onkologii, a w przyszłości poprzez innowacje także w innych obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne, w oparciu o globalne portfolio leków Servier oraz przejęcia, umowy licencyjne i umowy o współpracy. W opinii Servier Pharmaceuticals, współpraca badawcza ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego firma aktywnie buduje sojusze, które służą powstawaniu rozwiązań zmieniających życie pacjentów i przyspieszeniu dostępności nowych terapii. Firma nawiązuje wzajemnie korzystną współpracę z ośrodkami akademickimi, inwestorami kapitału podwyższonego ryzyka oraz innymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi, w ramach której dopełniające się możliwości obu stron są wykorzystywane dla dobra pacjentów. Dzięki doświadczeniu rynkowemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i stałemu dążeniu do doskonałości klinicznej, Servier Pharmaceuticals może przybliżać realizację nowych osiągnieć pacjentom, którym służy.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.us.

  Informacje o Agios Pharmaceuticals

  Firma Agios, która jest liderem badań w obszarze metabolizmu komórkowego, zajmuje się odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych leków do stosowania w terapii hematologicznych nowotworów złośliwych, guzów litych i rzadkich chorób genetycznych. W tych trzech obszarach terapeutycznych, oprócz licznych preparatów na etapie badań, Agios ma już dwa zarejestrowane precyzyjne leki onkologiczne oraz szereg pierwszych w swojej klasie terapii na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.agios.com.


  [1] Z wyłączeniem nakładów na leki odtwórcze

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  Najnowsze artykuły

  Dr Aleksandra Łacko: Strategia „delikatnego zabójcy”, czyli odraczanie chemioterapii

  Osoby chore na rozsianego raka piersi, poza nielicznymi wyjątkami, pozostają poza zasięgiem wyleczenia. Dlatego należałoby zrobić wszystko, co możliwe, żeby nie tylko przedłużyć im...

  Dr Agnieszka Gruszfeld-Jagiełło: Hormonoterapia w skojarzeniu z inhibitorami CDK4/6 to ogromna korzyść dla chorych z HER2-ujemnym rakiem piersi

  Mechanizm działania inhibitorów CDK4/6 polega na hamowaniu aktywności CDK4/6, co przekłada się na zmniejszenie proliferacji komórek, poprzez blokowanie przejścia cyklu komórkowego z formy G1...

  Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: Za rzadko sięgamy po flozyny

  Mechanizm działania flozyn to swego rodzaju paradoks. Przez wiele lat sądzono, że cukromocz jest objawem, który musimy leczyć. Okazało się, że wywołując go przez...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D