Partner
Partner
Więcej

  Naprawiamy czy wymieniamy zastawki serca ? nowe zalecenia ESC 2021

  Ze względu na duży postęp technologii dotyczący sprzętu, metod obrazowania i nowych wyników randomizowanych badań w temacie nowych metod leczenia zastawkowych wad serca, z dużymi emocjami oczekiwaliśmy na prezentację na Kongresie ECS 2021 nowych wytycznych w sprawie leczenia zastawkowych wad serca.

  Wytyczne, które otrzymaliśmy, przede wszystkim znacząco podkreślają rolę Zespołu Sercowego (Heart Team) w ocenianiu, podejmowaniu decyzji i leczeniu pacjentów z zastawkowymi wadami oraz rolę wyspecjalizowanych centrów leczenia wad zastawkowych.

   W zakresie stenozy zastawki aortalnej nowe wytyczne zalecają wczesną interwencję u bezobjawowych pacjentów z LVEF < 55% i prawidłowym testem wysiłkowym oraz z istotną stenozą: średni gradient > 60 mmHg lub Vmax > 5m/sek lub znacząco dużymi zwapnieniami widocznymi w TK i progresją Vmax > 0,3 m/sek lub znacząco podwyższonym wynikiem BNP ponad 3 razy do normy. To postępowanie jest obecnie w klasie II a.

  Nowe wytyczne wyznaczają wiek kwalifikujący do chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej na <75 lat, z wynikiem STS < 4% (niskie ryzyko chirurgiczne) lub z brakiem dostępu udowego ? zalecenie klasy I. Autorzy wytycznych zastrzegają, że granica wieku jest tylko jednym z czynników i że należy ją brać pod uwagę w kontekście ogólnego ryzyka chirurgicznego i kruchości pacjenta. W wytycznych amerykańskich ACC/ AHA ta granica wieku to 65 lat i trzeba przyznać, że europejscy kardiolodzy również oczekiwali takiego stanowiska w wytycznych. Takie stanowisko wytycznych oznacza, że pacjenci > 75 r.ż. i z wyższym niż niskie ryzyko zabiegu operacyjnego powinni być kwalifikowani do zabiegów TAVI, o ile nie ma innych czynników uniemożliwiających przeprowadzenie tego typu zabiegu, np. brak odpowiedniego dostępu.

  W klasie III c zaleceń pozostały interwencje u pacjentów z licznymi, ciężkimi schorzeniami współistniejącymi, gdzie zabieg nie rokuje poprawy jakości życia lub przeżycia ponad jeden rok.

  W przypadku niedomykalności aortalnej wymiana chirurgiczna jest zalecana niezależnie od LVEF (pod warunkiem, że jest to w ramach dopuszczalnego ryzyka chirurgicznego).

  Naprawa zastawki aortalnej w doświadczonych ośrodkach otrzymała klasę II b zaleceń.

  Podobnie jak w przypadku stenozy aortalnej autorzy zalecają (dla obiektywnej oceny objawów u pacjenta) częstsze, bardziej liberalne stosowanie próby wysiłkowej.

  Nowe wytyczne wyraźnie różnicują i podkreślają różnice pomiędzy pierwotną a wtórną niedomykalnością mitralną (MR). We wtórnej niedomykalności płatki zastawki i nici ścięgniste są prawidłowo zbudowane, a niedomykalność jest tylko wynikiem zachwianej równowagi pomiędzy zamykającymi i wiążącymi siłami a powiększonym lewym przedsionkiem i zaburzoną geometrią lewej komory.

  Nowe zalecenia mówią o interwencji chirurgicznej u pacjenta bezobjawowego z zachowaną funkcją lewej komory > 60%, LVESD < 40 mm i migotaniem przedsionków wtórnego do MR lub nadciśnienia płucnego.

  W przypadku pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym z innych wskazań, operacja zastawki mitralnej pozostała zaleceniem I klasy, jednak usunięto wymóg zachowania funkcji lewej komory LVEF > 30%.

  Chirurgia lub inna interwencja na zastawce jest zalecana u pacjentów z wtórną MR, którzy są objawowi pomimo optymalnej terapii zachowawczej, łącznie z implantacją CRT-D, pod warunkiem stosownej decyzji HT. Pacjenci, którzy zgodnie z decyzją Heart Teamu nie kwalifikują się do działań chirurgicznych, mogą być poddani terapii endowaskularnej z zespoleniem płatków zastawki mitralnej urządzeniem MitraClip. W obecnych zaleceniach jest to klasa II a.

  W odniesieniu do zastawki trójdzielnej  nowe  zalecenia  preferują wczesną chirurgię dla bezobjawowych lub skąpoobjawowych pacjentów z izolowaną pierwotną niedomykalnością i poszerzeniem prawej komory serca. Uważa się, że spóźnione interwencje dają wyniki o małej trwałości.

  Pacjenci poddawani zabiegom kardiochirurgicznym ze współistniejącym migotaniem przedsionków i CHA2DS2ASVc > 2 powinni mieć rozważone zamknięcie uszka lewego przedsionka w trakcie tego zabiegu.

  Zmieniono na zalecenie I klasy stosowanie NOAC zamiast VKA u pacjentów ze stenozą i niedomykalnością aortalną oraz z niedomykalnością mitralną.

  Terapia jednym lekiem przeciwpłytkowym jest zalecana po TAVI w przypadku braku wskazań do stosowania leków przeciwkrzepliwych.

  Postęp technologiczny i napływ nowych danych z prowadzonych obecnie badań klinicznych najpewniej spowodują rewizję zaleceń szybciej niż za 4 lata. Bardzo zachęcam do zapoznania się z nowymi wytycznymi.

  PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ OCHAŁA ZAKŁAD KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ELEKTROKARDIOLOGII III KATEDRY KARDIOLOGII, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Grażyna Rydzewska: Siła mikrobioty w kontrolowaniu  apetytu jest ogromna

  Regulacja mikrobioty jelitowej niesie za sobą pewien potencjał, bo są osoby, które tyją od niewielkiego nadmiaru kalorii, który nie jest nadmiarem u innych osób...

  Prof. Anita Gąsiorowska: MAFLD – stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi

  MAFLD (stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi) to bardzo częste i coraz bardziej rozpowszechnione schorzenie, które nie tylko przyczynia się do rozwoju innych...

  Prof. Grażyna Rydzewska: Nieswoiste choroby zapalne jelit – nowa cząsteczka, szersze spektrum działania

  Ostatnio gastroenterolodzy ukuli hasło, często powtarzane na wielu konferencjach: „IBD goes home”, czyli „Nieswoiste choroby zapalne idą do domu”. To moje marzenie. Dostępność nowych...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D