Więcej

  Nowy wymiar leczenia przeciwkrzepliwego

  Ostatnie osiągnięcia firmy Boehringer Ingelheim w postępowaniu przeciwkrzepliwym u chorych z migotaniem przedsionków oraz osób leczących zakrzepicę żył głębokich lub zatorowość płucną otwierają nowe możliwości terapeutyczne.

  Idarucyzumab jest pierwszym swoistym czynnikiem odwracającym działanie leków z grupy DAnonVKA (doustne leki przeciwzakrzepowe inne niż antagoniści witaminy K), który został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. Lek ten powoduje natychmiastowe odwrócenie przeciwkrzepliwego działania eteksylanu dabigatranu i otwiera nowe możliwości leczenia chorych w przypadkach, w których konieczne jest przeprowadzenie operacji lub zabiegu w trybie pilnym lub wówczas, gdy u chorego przyjmującego dabigatran wystąpiło groźne dla życia lub niekontrolowane krwawienie.

  „Od wielu lat staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania w obszarach, w których istnieją duże potrzeby medyczne. Nasza wizja – „Do nowych wartości poprzez innowacje” – stale towarzyszy naszym działaniom na rzecz pacjentów na całym świecie. Nie minęła dekada od wprowadzenia pierwszego, nowoczesnego leku przeciwkrzepliwego, jakim był dabigatran, kiedy udało nam się dokonać kolejnego przełomu w antykoagulacji i opracować idarucyzumab, pierwszy i obecnie jedyny czynnik hamujący działanie przeciwkrzepliwe leku – w tym wypadku działającego wybiórczo tylko na eteksylan dabigatranu. Nowy lek stanowi dopełnienie nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego i jest istotną opcją leczenia wielu chorych” – mówi Oliver Köhncke, Dyrektor Generalny Boehringer Ingelheim Polska.

  Leczenie przeciwkrzepliwe jest kluczowe w zabezpieczaniu chorych z migotaniem przedsionków przed udarem mózgu oraz w leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP), a także prewencji nawrotów ZŻG i ZP u dorosłych. Kilka lat temu pojawiły się nowoczesne leki przeciwkrzepliwe – doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (DAnonVKA), które ułatwiły i udoskonaliły terapię chorych, a przede wszystkim uczyniły ją bezpieczniejszą dla pacjentów.

  „Dopuszczenie idarucizumabu do obrotu stanowi przełom otwierający nowe możliwości terapii chorych przyjmujących dabigatran w sytuacjach, w których liczy się szybkie tempo odwrócenia działania przeciwkrzepliwego – mówi prof. Krzysztof J. Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ma to olbrzymie znaczenie dla osób ze zwiększonym ryzykiem powstawania zakrzepów krwi, które muszą stale przyjmować leki przeciwzakrzepowe. Są to m.in. chorzy z migotaniem przedsionków – chorobą, która jest najczęstszym utrzymującym się zaburzeniem rytmu serca i jest związana z około 3 milionami udarów mózgu rocznie. Możliwość natychmiastowego odwrócenia działania leków przeciwkrzepliwych w nagłych sytuacjach klinicznych np. nagłego wypadku czy konieczności przeprowadzenia operacji, dla tych chorych jest absolutnie kluczowa.”

  Aktualnie idarucyzumab jest jedynym swoistym czynnikiem odwracającym wpływ leku z grupy DAnonVKA zarejestrowanym w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Dopuszczenie idarucyzumabu do obrotu przez Komisję Europejską w listopadzie 2015 r. było poprzedzone pozytywną opinią Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydaną we wrześniu 2015 r., zalecającą zatwierdzenie na terenie Europy. Wcześniej, w październiku 2015 r. idarucyzumab został dopuszczony do obrotu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

  Rejestracja idarucyzumabu opiera się na danych uzyskanych u zdrowych ochotników, a także na wynikach analizy okresowej wyników badania RE-VERSE AD™. W tych badaniach odwracające działanie idarucyzumabu było widoczne natychmiast, w ciągu kilku minut od podania 5 gramów idarucyzumabu. Odwrócenie działania przeciwkrzepliwego było pełne iutrzymywało się przez co najmniej 12 godzin u prawie wszystkich chorych. Dane złożone w dossier rejestracyjnym, uzyskane u 123 chorych z badania RE-VERSE AD™ oraz ponad 200 ochotników, którym podano idarucyzumab nie wskazują na istnienie żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ani objawów działania prozakrzepowego.

  „Warto zwrócić uwagę na projekt badania RE-VERSE AD i zastosowane kryteria włączenia. Zostało ono tak zaplanowane, aby ocenić możliwość natychmiastowego odwrócenia działania dabigatranu, tj. leku przeciwkrzepliwego, w sytuacji nagłego krwawienia np. pourazowego, w wyniku wypadku, w wyniku wewnętrznego krwotoku albo pilnej operacji. RE-VERSE AD obejmuje grupę pacjentów jaka istnieje w realnym życiu i sytuacje jakie zdarzyć się mogą każdemu pacjentowi przyjmującemu dowolny lek przeciwzakrzepowy jak i też każdemu z nas. Nie są to sytuacje częste, bo w ogromnej populacji chorych przyjmujących leki przeciwkrzepliwe zdarzają się w ok.1-3% przypadków, ale dla tych chorych możliwość odwrócenia działania przyjętego wcześniej leku przeciwkrzepliwego ma kardynalne znaczenie i może uratować im życie. Istotne jest także to, że szerokie kryteria włączenia do badania umożliwiają włączenie do niego nawet bardzo ciężko chore osoby np. chorych z posocznicą lub z ciężkim krwotokiem środczaszkowym. Wyniki analizy tymczasowej badania RE-VERSE AD wykazują, że dodanie 5 gramów idarucizumabu powodowało natychmiastowe odwrócenie działania przeciwkrzepliwego dabigatranu u chorych. Pamiętajmy jednak cały czas, że lek jest swoisty dla dabigatranu, w związku z tym stanowi „zabezpieczenie” jedynie dla chorych przyjmujących ten konkretny antykoagulant” – mówi prof. Beata Wożakowska-Kapłon, Kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy Koordynator badania RE-VERSE AD w Polsce.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Pierwsze Muzyczne Spotkania Mistrzów Medycyny: Uzyskaliśmy 6 600 zł na stypendia dla młodych naukowców!

  Podczas koncertu Muzyczne Spotkania Mistrzów Medycyny miała miejsce niezwykła aukcja na rzecz II stypendium naukowego Nagrody Zaufania Złoty OTIS. Gości oczarowały pięknie arie w...

  Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy

  Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22 czerwca br., zaprezentowany został raport Cities Changing Diabetes (CCD). To tzw. raport otwarcia programu w Polsce. Szkoła,...

  Koniec roku szkolnego. Zbadaj wzrok dziecka

  Końcówka czerwca to dla dzieci koniec roku szkolnego i długo wyczekiwany początek wakacji. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy błogie lenistwo, warto sprawdzić kondycję wzroku...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D