DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Posłanka Barbara Dziuk: 20 nowych zawodów medycznych do regulacji

 

blank
blank
blank

Asystentka dentystyczna, dietetyk, logopeda, opiekunka dziecięca, optometrysta, terapeuta zajęciowy,  to niektóre z nowych zawodów medycznych, których wykonywanie będzie uregulowane ustawą. Osoby wykonujące te zawody będą zobowiązane do podnoszenia kwalifikacji, powstanie też ich  rejestr. Wejście w życie ustawy podniesie kwalifikacje  osób wykonujących zawody medyczne,  pozwoli na stworzenie kompetentnego środowiska medycznego  dbającego o zdrowie powierzonego im  pacjenta – mówi posłanka Barbara Dziuk.

Paweł Kruś: Sejm pracuje nad Ustawą o niektórych zawodach medycznych. Kto może spodziewać się podniesienia statusu swojego zawodu?

Posłanka Barbara Dziuk: Ta przełomowa ustawa dotyczy ponad 103 tys. osób. Tyle, według danych GUS,   pracuje w  dwudziestu zawodach wymagających uregulowań ustawowych.  Dzięki ustawie osoby pracujące w wymienionych zawodach będą musiały  spełnić określone wymagania, ale też prestiż wykonywanych przez nie zawodów zostanie znacznie podniesiony. Trzeba powiedzieć, że do  tej pory nie było jednolitych zasad, dotyczących niektórych wykonywanych  zawodów medycznych,    związanych z posiadaniem odpowiedniego   wykształcenia czy  umiejętności.  

Katarzyna Pinkosz: Powstanie około dwudziestu  nowych zawodów medycznych?

Barbara Dziuk: Tak. Projekt  ustawy  obejmuje tę liczbę  zawodów, a wśród jest m.in.  asystentka dentystyczna, dietetyk, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna czy terapeuta zajęciowy.  W innych państwach UE wprowadzane przez nas regulacje  funkcjonują od dawna. Trzeba dodać, że ten projekt, oczywiście, nie obejmuje zawodów, których wykonywanie już zostało uregulowane w innych ustawowych przepisach takich  np.: jak zawód lekarza dentysty czy  farmaceuty.

Paweł Kruś: Do czego osoby wykonujące wspomniane zawody medyczne będą zobowiązane?

Do kształcenia, doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, będą też  miały też prawo m.in. do płatnego urlopu szkoleniowego w liczbie sześciu dni w roku. Kształcenie obejmie zarówno udział w kursach i seminariach (za to  będą przysługiwały punkty edukacyjne), jak samokształcenie, czyli udział w konferencjach  w internetowych programach edukacyjnych. Odrębnymi przepisami zostaną uregulowane rodzaje specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych.

Na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osoby mające  dorobek naukowy, zawodowy czy  wcześniej ukończone  kursy lub szkolenia  z danej dziedziny, będą miały wspomniany   dorobek naukowy czy   uzyskane kwalifikacje uznane  za równoważne ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego 

PK: Osoby spełniające ustawowe warunki zostaną wpisane do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego?  

Ponieważ nie posiadamy informacji o dokładnej liczbie np.:  logopedów, dietetyków, opiekunów medycznych czy podiatrów, to nie znamy potrzeb kadrowych  w poszczególnych regionach Polski. Zatem dzięki wprowadzonemu rejestrowi ta informacja  będzie pełna.

Rejestr pozwoli też uzyskać informacje o  tym, czy osoby wykonujące zawód medyczny  rozwijają swoje kompetencje poprzez uczestnictwo np.: w szkoleniach.  Celem wprowadzonych  nowych  regulacji   jest stworzenie struktur  dobrze wykwalifikowanej  i kompetentnej kadry medycznej  w systemie ochrony zdrowia.  

PK: Czy w Ustawie pojawi się też zapis o odpowiedzialności zawodowej?

Tak, jak w każdym innych zawodach, tak i w tych nas interesujących  musi i tu zostać uregulowana sprawa odpowiedzialności zawodowej, wraz z powołaniem  nowych  zawodów medycznych powstaną  równolegle do nich kodeksy etyczne.  Naruszenie etyki zawodowej lub przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego będzie skutkowało powołaniem osoby łamiącej etykę do odpowiedzialności przed Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.  Komisja będzie się  składać z 36 członków: po dwóch przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra zdrowia. Z tytułu odpowiedzialności zawodowej będzie mogła zostać orzeczona kara upomnienia, nagany, zakazu wykonywania zawodu przez okres od 3 miesięcy do 3 lat.

KP: Jakie korzyści odniesie, po wprowadzonych regulacjach, pacjent?

Pacjenci będą korzystali z dobrze wykształconej kadry, będą też mogli zweryfikować kwalifikacje osoby, której powierzą swoje zdrowie. Ustawa uniemożliwi pracę osobom nie posiadającym  kwalifikacji, wymusi zaś podnoszenie poziomu usług medycznych wśród fachowców myślących perspektywicznie.

Pacjenci będą mieć pewność, że trafiają w  ręce dobrze przygotowanych do pracy zawodowców –  zgodnie z zasadami obowiązującej wiedzy medycznej. Zaś prowadzący gabinety czy oddziały szpitalne zyskają bazę do weryfikacji kompetencji zawodowych i  narzędzie do wymagania ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności przez osoby wykonujące nowe  zawody  medyczne.

PK: Dlaczego ta ustawa na wstępnym  etapie ma wielu przeciwników?

Myślę, że do przeciwników wprowadzanych uregulowań należą  osoby, które nie chcą się ustawicznie  kształcić, a jak wiemy wszystkie służby medyczne uczą się przez cały okres wykonywania swojej pracy. Ta niechęć mnie martwi. To tak jakby osobom wykonującym odpowiedzialny zawód nie zależało na pacjencie.

PK: Mam wrażenie, że takie podejście bardzo szkodzi ochronie zdrowia i obniża zaufanie społeczne do osób służących ludziom potrzebującym pomocy.

Wierzę, że przekonam oponentów, bo  ustawa jest bardzo potrzebna.  Wypełnia lukę w strukturze ochrony zdrowia, podnosi poprzeczkę w zakresie kwalifikacji medycznych,  podnosi prestiż wykonywanego zawodu i podnosi tez poziom zaufania społecznego pacjentów.   

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: Paweł Kruś i Katarzyna Pinkosz

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D