Partner
Partner
Więcej

  Prof. Jarosław Kaźmierczak: Wyceny powinny pasować do realnych kosztów

  Katalog świadczeń gwarantowanych powinien być co kilka lat weryfiko­wany w zakresie wycen i struktury. Pojawiają się nowe technologie sprzętowe, rodzaje zabiegów, leki. Zmiany taryfikacji są konieczne ze względu na ro­snące koszty leczenia i funkcjonowania szpitali – pisze prof. Jarosław Kaźmierczak z Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Od kilkunastu lat wyceny procedur kardiolo­gicznych nie tylko stały w miejscu, ale nawet były obniżane, i to drastycznie, a w ostrych ze­społach wieńcowych dość drastycznie, bo aż o 30% i więcej. W 2017 r. udało się przebudować katalog świadczeń gwarantowanych w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca. Wyceny procedur zo­stały bardziej dopasowane do realnych kosztów po­szczególnych rodzajów zabiegów. Katalog świadczeń gwarantowanych powinien być co kilka lat weryfiko­wany w zakresie wycen i struktury. Pojawiają się nowe technologie sprzętowe, rodzaje zabiegów, leki. Ostat­nio zmiany taryfikacji są konieczne ze względu na ro­snące koszty leczenia i funkcjonowania szpitali, takie, na które nie mamy wpływu, jak ceny prądu, gazu, płac pracowników czy – w mniejszym stopniu – sprzętu.

  Część zabiegów powinna wrócić do świadczeń nieli­mitowanych, np. zabiegowe leczenie niestabilnej dusz­nicy bolesnej, która jest postacią ostrego zespołu wieńcowego, a opóźnienia w jej leczeniu mogą prowadzić do zawału serca.

  Wiele ośrodków, do których i my należymy, radzi so­bie z finansami chociażby przez skracanie do niezbęd­nego minimum czasu hospitalizacji, wykonywanie części badań w trybie ambulatoryjnym, co również jest korzyst­ne dla pacjentów.

   (BS)

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski: Rzadki przykład szczepionki, która chroni przed nowotworem

  Musi minąć co najmniej kilka dekad, aby ta olbrzymia skuteczność szczepień przeciw HPV przeło­żyła się na sytuację epidemiologiczną w całej popula­cji. Jeśli w 2023...

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski: Ta terapia przynosi bardzo szybką odpowiedź

  Jeszcze do bardzo czarniak był chorobą, która wiązała się z maka­brycznie złym rokowaniem. To się istotnie poprawiło w ostatnim cza­sie: pięcioletnie przeżycia 10 lat...

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski: To nie jest jeden, tylko cztery raki endometrium

  Najważniejsze jest uświadomienie pacjentkom, że zanim zgodzą się na operację, lekarz powinien powiedzieć, z jakim rakiem mamy do czynienia. Nie ma jednego raka endometrium,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D