Więcej

  Prof. Jarosław Kaźmierczak: Wyceny powinny pasować do realnych kosztów

  Katalog świadczeń gwarantowanych powinien być co kilka lat weryfiko­wany w zakresie wycen i struktury. Pojawiają się nowe technologie sprzętowe, rodzaje zabiegów, leki. Zmiany taryfikacji są konieczne ze względu na ro­snące koszty leczenia i funkcjonowania szpitali – pisze prof. Jarosław Kaźmierczak z Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Od kilkunastu lat wyceny procedur kardiolo­gicznych nie tylko stały w miejscu, ale nawet były obniżane, i to drastycznie, a w ostrych ze­społach wieńcowych dość drastycznie, bo aż o 30% i więcej. W 2017 r. udało się przebudować katalog świadczeń gwarantowanych w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca. Wyceny procedur zo­stały bardziej dopasowane do realnych kosztów po­szczególnych rodzajów zabiegów. Katalog świadczeń gwarantowanych powinien być co kilka lat weryfiko­wany w zakresie wycen i struktury. Pojawiają się nowe technologie sprzętowe, rodzaje zabiegów, leki. Ostat­nio zmiany taryfikacji są konieczne ze względu na ro­snące koszty leczenia i funkcjonowania szpitali, takie, na które nie mamy wpływu, jak ceny prądu, gazu, płac pracowników czy – w mniejszym stopniu – sprzętu.

  Część zabiegów powinna wrócić do świadczeń nieli­mitowanych, np. zabiegowe leczenie niestabilnej dusz­nicy bolesnej, która jest postacią ostrego zespołu wieńcowego, a opóźnienia w jej leczeniu mogą prowadzić do zawału serca.

  Wiele ośrodków, do których i my należymy, radzi so­bie z finansami chociażby przez skracanie do niezbęd­nego minimum czasu hospitalizacji, wykonywanie części badań w trybie ambulatoryjnym, co również jest korzyst­ne dla pacjentów.

   (BS)

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img
  blank

  Najnowsze artykuły

  Nowy Oddział w Narodowym Instytucie Kardiologii

  Narodowy Instytut Kardiologii (NIKard) otworzył Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca. Specjalistyczną opiekę kardiologiczną uzyskają tu pacjenci z ciężką postacią niewydolności serca. Opieką na...

  Jubileusz „Świata Lekarza” 100 numer!

  Drodzy Czytelnicy,Dziękujemy, że trzymacie w ręku jubileuszowy, setny numer „Świat Lekarza”! Wielu z Was jest z nami od samego początku. Trudno nam w to...

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia w czasie oraz częstotliwości dawkowania. To lekarz...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D