DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Prof. Jarosław Kaźmierczak: Wyceny powinny pasować do realnych kosztów

 

Katalog świadczeń gwarantowanych powinien być co kilka lat weryfiko­wany w zakresie wycen i struktury. Pojawiają się nowe technologie sprzętowe, rodzaje zabiegów, leki. Zmiany taryfikacji są konieczne ze względu na ro­snące koszty leczenia i funkcjonowania szpitali ? pisze prof. Jarosław Kaźmierczak z Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od kilkunastu lat wyceny procedur kardiolo­gicznych nie tylko stały w miejscu, ale nawet były obniżane, i to drastycznie, a w ostrych ze­społach wieńcowych dość drastycznie, bo aż o 30% i więcej. W 2017 r. udało się przebudować katalog świadczeń gwarantowanych w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca. Wyceny procedur zo­stały bardziej dopasowane do realnych kosztów po­szczególnych rodzajów zabiegów. Katalog świadczeń gwarantowanych powinien być co kilka lat weryfiko­wany w zakresie wycen i struktury. Pojawiają się nowe technologie sprzętowe, rodzaje zabiegów, leki. Ostat­nio zmiany taryfikacji są konieczne ze względu na ro­snące koszty leczenia i funkcjonowania szpitali, takie, na które nie mamy wpływu, jak ceny prądu, gazu, płac pracowników czy ? w mniejszym stopniu ? sprzętu.

Część zabiegów powinna wrócić do świadczeń nieli­mitowanych, np. zabiegowe leczenie niestabilnej dusz­nicy bolesnej, która jest postacią ostrego zespołu wieńcowego, a opóźnienia w jej leczeniu mogą prowadzić do zawału serca.

Wiele ośrodków, do których i my należymy, radzi so­bie z finansami chociażby przez skracanie do niezbęd­nego minimum czasu hospitalizacji, wykonywanie części badań w trybie ambulatoryjnym, co również jest korzyst­ne dla pacjentów.

 (BS)

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D