DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Prof. Mariusz Gąsior: Ostatnie miesiące przyniosły wiele dobrego, ale wciąż czekamy na kolejne retaryfikacje

Podziel się treścią:

 

Konieczna jest zmiana wycen w interwen­cjach przezskórnych oraz moż­liwości rozliczeń m.in. zabiegów z użyciem litotrypsji wieńcowej czy złożonych zabiegów udrażnia­nia tętnic wieńcowych. Podobnie oczekują na wprowadzenie do re­fundacji zabiegi z wykorzystaniem stymulatorów bezprzewodowych i rejestratory arytmii ? pisze prof. Mariusz Gąsior z III Katedry I Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Gdybym jeszcze w grudniu ubiegłego roku miał wypo­wiadać się na temat wycen świadczeń procedur w kardiologii, byłbym pesymistą. W większości przypadków nie były one adekwat­ne do realnych kosztów zabie­gów, które były niedoszacowane ? szczególnie hospitalizacje nie­związane z procedurą i większość zabiegów kardiologii interwencyj­nej. To oczywiście miało swoje negatywne konsekwencje w dzia­łalności szpitali. Dziś, po ośmiu miesiącach, mogę powiedzieć, że jest dużo lepiej, zadziało się wie­le dobrego. Decydenci uwzględni­li część naszych starań. Od stycz­nia do sierpnia istotnie wzrosła wycena za punkt. Dlatego hospi­talizacje i wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe zostały wy­cenione o ok. 40 proc. wyżej niż to miało miejsce pod koniec zeszłe­go roku. To jednak nie oznacza, że problemy zniknęły. Nadal pod­wyższenia wycen wymagają pro­cedury związane z hospitalizacją pacjentów kardiologicznych, m.in. w celach diagnostycznych i tera­peutycznych. A zapotrzebowanie na tego typu procedury będzie rosło, bo przybywa osób z cho­robą niedokrwienną serca, obar­czonych dodatkowo innymi scho­rzeniami, które mogą stanowić przeciwwskazanie do zabiegów chirurgicznych. Konieczna zatem jest zmiana wycen w interwen­cjach przezskórnych oraz moż­liwości rozliczeń m.in. zabiegów z użyciem litotrypsji wieńcowej czy złożonych zabiegów udrażnia­nia tętnic wieńcowych. Podobnie oczekują na wprowadzenie do re­fundacji zabiegi z wykorzystaniem stymulatorów bezprzewodowych i rejestratory arytmii.

Im więcej będziemy mieli odpo­wiednio do kosztów wycenionych procedur, tym lepiej, skuteczniej bę­dziemy mogli leczyć naszych pa­cjentów. Tak więc, dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.

(BS)

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D