Więcej

  Prof. Tadeusz Krzeski: Powstaniec, lekarz, wychowawca

  Prof. Tadeusz Krzeski – współtwórca nowoczesnej polskiej urologii i twórca polskiej urologii dziecięcej – to nie tylko wybitny lekarz, ale też patriota i żołnierz walczący o niepodległość. Wychował wielu uczniów, potrafił ich sobie zjednać, przekazując im wiedzę zdobyte doświadczenia.

  Tadeusz Krzeski urodził się w 1922 roku w Siedlcach w wielodzietnej rodzinie. To właśnie z domu wyniósł swoją patriotyczną postawę. Naukę medycyny na tajnych kompletach w szkole Zaorskiego przerwało mu Powstanie Warszawskie. Walczył w Armii Krajowej, w zgrupowaniu  „Żywiciela”  na Żoliborzu. Dwukrotnie był ranny. Po  upadku  powstania  został  wywieziony  do  obozu w Altengrabow. Odznaczono go Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  blank

  Prof. Tadeusz Krzeski był prekursorem nowych metod leczenia schorzeń urologicznych, ceniono go w Polsce i za granicą.

  Po powrocie do kraju dokończył studia medyczne i zaczął pracę na Oddziale Urologicznym w Szpitalu św. Ducha w Warszawie. W ten sposób rozpoczął swoją, trwającą ponad 50 lat, karierę lekarską, naukową i dydaktyczną, którą zakończył jako profesor i kierownik Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. Szczególnie bliska w pracy zawodowej była mu urologia dziecięca.

  Stopień doktora medycyny Tadeusz Krzeski uzyskał w 1951 roku w Akademii Medycznej w Warszawie, profesorem nadzwyczajnym został w 1979 roku, a siedem lat później profesorem zwyczajnym.

  Do największych osiągnięć profesora Tadeusza Krzeskiego należy utworzenie w 1976 roku Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (KU CMKP). Był też jej pierwszym kierownikiem. Klinika mieściła się w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie – obecnie jest to Szpital im. Profesora Witolda Orłowskiego.

  W 1975 roku Tadeusz Krzeski został konsultantem wojewódzkim w Warszawie i województwie warszawskim  oraz  członkiem,  a  następnie  przewodniczącym, Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie urologii.

  Profesor Tadeusz Krzeski był autorem lub współautorem  268  prac  naukowych,  a  także  aktywnym członkiem wielu towarzystw  i  komitetów  naukowych, w tym przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Po latach stał się patronem najbardziej prestiżowej nagrody, przyznawanej właśnie przez Zarząd Główny PTU za najlepszą pracę doktorską obronioną przez członka Towarzystwa. Wychował też wielu młodych lekarzy urologów, wśród których  budziły  zainteresowanie przede  wszystkim  stosowane przez niego nowatorskie techniki operacyjne. Profesor Krzeski m.in. wprowadził do praktyki urologicznej nową technikę operacyjną wytwarzania pochwy z  uszypułowanego  płata  pęcherza  moczowego,  stosowaną następnie z powodzeniem w wielu krajach na świecie.

  Historia życia i osiągnięć prof. Tadeusza Krzeskiego nie byłaby pełna bez wspomnienia o jego żonie, Irenie. Jako profesor pediatrii nie tylko podzielała jego zainteresowania, ale też inspirowała go do wielu działań, a zwłaszcza inicjatyw naukowych. Poznali się podczas studiów medycznych na tajnych kompletach.

  Prof. Tadeusz Krzeski zmarł w Warszawie w 1988 roku.

  Opr. HS

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img
  blank

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia w czasie oraz częstotliwości dawkowania. To lekarz...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może zapobiec ciężkim uszkodzeniom w narządzie wzroku. Dzięki...

  Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała: Przeszczepienie czyli… transplantacja wzroku

  Przeszczepy warstwowe to naturalny, innowacyjny kierunek rozwoju transplantologii. Dają lepsze wyni­ki anatomiczne oraz czynnościowe. Mimo że wykonujemy w Polsce 1300 przeszczepów rogówki rocznie, to...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D