Partner
Partner
Więcej

  Prof. Waldemar Wierzba laureatem Honorowej Nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego

  Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie przyznało Honorową Nagrodę im. dr. Władysława Biegańskiego prof. Waldemarowi Wierzbie, dyrektorowi Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

  Profesor Waldemar Wierzba jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy dokto­ra nauk medycznych, w 2019 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2022 r. odebrał nominację profe­sorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W latach 1993-2019 prof. Wierzba pełnił wiele funkcji w sekto­rze ochrony zdrowia oraz wielu ośrodkach akademic­kich. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczni­czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencję Oce­ny Technologii Medycznych, której był pierwszym pre­zesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opra­cowujących koszyk świadczeń gwarantowanych. Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrek­tora Departamentu Zdrowia MSWiA. Od grudnia 2019 r. sprawował funkcję Dyrektora Centralnego Szpitala Kli­nicznego MSWiA w Warszawie. Od 15 lat jest redakto­rem naczelnym magazynu ,,Świat Lekarza?. Opublikował (jako autor i współautor) ponad 160 artykułów nauko­wych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

  ?Nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest do­brym człowiekiem? ? te słowa dr. Władysława Biegań­skiego są mottem Towarzystwa Lekarskiego Często­chowskiego. Dr Biegański był lekarzem, naukowcem, filozofem i etykiem. Towarzystwo Lekarskie Często­chowskie przyznaje Nagrody im. dr. W. Biegańskie­go osobom wyróżniającym się wybitną oraz zna­czącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagrody przyznawane są w formie dyplomów, statuetek oraz gratyfikacji finansowej. Statuetki zostaną wręczone podczas Konferencji Na­ukowej Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w październiku 2023 r. Gratulujemy!

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Grażyna Rydzewska: Siła mikrobioty w kontrolowaniu  apetytu jest ogromna

  Regulacja mikrobioty jelitowej niesie za sobą pewien potencjał, bo są osoby, które tyją od niewielkiego nadmiaru kalorii, który nie jest nadmiarem u innych osób...

  Prof. Anita Gąsiorowska: MAFLD – stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi

  MAFLD (stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi) to bardzo częste i coraz bardziej rozpowszechnione schorzenie, które nie tylko przyczynia się do rozwoju innych...

  Prof. Grażyna Rydzewska: Nieswoiste choroby zapalne jelit – nowa cząsteczka, szersze spektrum działania

  Ostatnio gastroenterolodzy ukuli hasło, często powtarzane na wielu konferencjach: „IBD goes home”, czyli „Nieswoiste choroby zapalne idą do domu”. To moje marzenie. Dostępność nowych...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D