DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Prof. Waldemar Wierzba laureatem Honorowej Nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie przyznało Honorową Nagrodę im. dr. Władysława Biegańskiego prof. Waldemarowi Wierzbie, dyrektorowi Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Profesor Waldemar Wierzba jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy dokto­ra nauk medycznych, w 2019 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2022 r. odebrał nominację profe­sorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W latach 1993-2019 prof. Wierzba pełnił wiele funkcji w sekto­rze ochrony zdrowia oraz wielu ośrodkach akademic­kich. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczni­czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencję Oce­ny Technologii Medycznych, której był pierwszym pre­zesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opra­cowujących koszyk świadczeń gwarantowanych. Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrek­tora Departamentu Zdrowia MSWiA. Od grudnia 2019 r. sprawował funkcję Dyrektora Centralnego Szpitala Kli­nicznego MSWiA w Warszawie. Od 15 lat jest redakto­rem naczelnym magazynu ,,Świat Lekarza?. Opublikował (jako autor i współautor) ponad 160 artykułów nauko­wych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

?Nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest do­brym człowiekiem? ? te słowa dr. Władysława Biegań­skiego są mottem Towarzystwa Lekarskiego Często­chowskiego. Dr Biegański był lekarzem, naukowcem, filozofem i etykiem. Towarzystwo Lekarskie Często­chowskie przyznaje Nagrody im. dr. W. Biegańskie­go osobom wyróżniającym się wybitną oraz zna­czącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagrody przyznawane są w formie dyplomów, statuetek oraz gratyfikacji finansowej. Statuetki zostaną wręczone podczas Konferencji Na­ukowej Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w październiku 2023 r. Gratulujemy!

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D