Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Przełomowe wyniki badania z dapagliflozyną w niewydolności nerek

  W badaniu fazy III DAPA-CKD stwierdzono, że zastosowanie dapagliflozyny powoduje zmniejszenie o 39% ryzyka niewydolności nerek i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

  Dapagliflozyna jest pierwszym lekiem z grupy inhibitorów SGLT2, który spowodował istotne wydłużenie przeżycia w badaniu oceniającym nerkowe punkty końcowe u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek z cukrzycą typu 2 i bez cukrzycy typu 2. Na podstawie szczegółowych wyników przełomowego badania fazy III DAPA-CKD wykazano, że dapagliflozyna dodana do standardowego leczenia prowadziła do zmniejszenia częstości występowania złożonego punktu końcowego pogorszenia czynności nerek lub ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych o 39% w porównaniu z placebo u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (ang. chronic kidney disease, CKD) w stopniu 2-4 i ze zwiększonym wydalaniem albumin. Uzyskano podobne wyniki u pacjentów z cukrzycą typu 2 i bez tej choroby. CKD jest poważnym, postępującym stanem polegającym na pogarszaniu się wydolności nerek, który występuje u 700 milionów osób na całym świecie1,2. U wielu pacjentów pozostaje niezdiagnozowana3,4. Jej najczęstszymi przyczynami są cukrzyca, nadciśnienie and kłębuszkowe zapalenie nerek5 .

  Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy obejmował: długotrwałe pogorszenie szacunkowego wskaźnika przesączania kłębuszkowego (ang. estimated glomerular filtration rate, eGFR) o ≥50%, pojawienie się schyłkowej niewydolności nerek (ang. end-stage kidney disease, ESKD) oraz zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych. Redukcja ryzyka bezwzględnego (ang. absolute risk reduction, ARR) wyniosła 5,3% w okresie udziału w badaniu, którego mediana wynosiła 2,4 roku. W badaniu osiągnięto ponadto wszystkie drugorzędowe punkty końcowe, w tym w szczególności uzyskano zmniejszenie liczby zgonów z dowolnej przyczyny o 31% (ARR = 2,1%, p=0,0035) w porównaniu z placebo.

  Bezpieczeństwo i tolerancja dapagliflozyny były zgodne z dobrze znanym profilem bezpieczeństwa leku. W badaniu u pacjentów leczonych dapagliflozyną wystąpiło mniej ciężkich zdarzeń niepożądanych niż w grupie placebo (odpowiednio 29,5% wobec 33,9%). W grupie dapagliflozyny nie stwierdzono żadnych przypadków cukrzycowej kwasicy ketonowej, natomiast obserwowano ją u dwóch pacjentów w grupie placebo.

  Szczegółowe wyniki badania DAPA-CKD zaprezentowano w niedzielę 30 sierpnia tego roku podczas kongresu ESC Congress 2020 – The Digital Experience.

  Przewlekła choroba nerek

  CKD to ciężki, postępujący stan polegający na pogarszaniu się wydolności nerek (o którym świadczy zmniejszona wartość eGFR i/lub obecność markerów uszkodzenia nerek w okresie Strona 2 z 3 co najmniej trzech miesięcy), który występuje u prawie 700 milionów ludzi na całym świecie, z których wielu pozostaje niezdiagnozowanych1-4 . Najczęstszymi przyczynami CKD są cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i kłębuszkowe zapalenie nerek5 . W najcięższej postaci, zwanej ESKD, uszkodzenie nerek and pogorszenie wydolności nerek postępują do stopnia, w którym konieczne są dializy lub przeszczepienie nerki6 . Większość pacjentów z CKD umiera z przyczyn sercowo-naczyniowych przed osiągnięciem stadium ESKD7 .

  DAPA-CKD

  DAPA-CKD jest międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym 4304 pacjentów, mającym na celu ocenę skuteczności stosowania dapagliflozyny w dawce 10 mg w porównaniu z placebo u pacjentów z CKD stopnia 2-4 i ze zwiększonym wydalaniem albumin w moczu, z cukrzycą typu 2 i bez tej choroby. Dapagliflozyna jest podawana raz na dobę w uzupełnieniu do leczenia standardowego. Złożonym pierwszorzędowym punktem końcowym jest pogorszenie czynności nerek lub ryzyko zgonu (zdefiniowane jako łącznie: pogorszenie eGFR o ≥50%, pojawienie się ESKD i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas do pierwszego wystąpienia złożonego nerkowego punktu końcowego (długotrwałe zmniejszenie EGFR o ≥50%, ESKD i zgon z przyczyn nerkowych), zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizację z powodu niewydolności serca oraz zgon z dowolnej przyczyny. Badanie przeprowadzono w 21 krajach i jego ogólne wyniki ogłoszono w lipcu 2020 r.

  AstraZeneca

  AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) to globalna firma biofarmaceutyczna, która skupia się na odkrywaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu leków wydawanych na receptę, stosowanych głównie w leczeniu trzech grup chorób – onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego, nerkowych i metabolicznych oraz układu oddechowego i immunologicznych. AstraZeneca ma główną siedzibę w Cambridge w Wielkiej Brytanii i prowadzi działalność w ponad 100 krajach, a jej nowoczesnych leków używają miliony pacjentów na całym świecie. Zapraszamy na stronę https://www.astrazeneca.pl/ i do śledzenia firmy na Twitterze @AstraZeneca.

  References

  1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplement 2013; (3):1–150.

  2. Bikbov B et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet 2020; 395(10225):709–33.

  3. Hirst JA et al. Prevalence of chronic kidney disease in the community using data from OxRen: A UK population-based cohort study. Br J Gen Pract 2020; 70(693):e285-e293.

  4. National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics; 2020 [cited 2020 Jun 29]. Available from: URL: https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics.

  5. National Kidney Foundation. Kidney Disease: Causes, 2017; [cited 2020 Jun 25]. Available from URL: https://www.kidney.org/atoz/content/kidneydiscauses

  6. Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Kidney Disease in the United States, 2019 [cited 01.05.20]. Available from URL: https://www.cdc.gov/kidneydisease/publicationsresources/2019-national-facts.html.

  7. Briasoulis A, Bakris GL. Chronic Kidney Disease as a Coronary Artery

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Wierzba, dyrektor szpitala MSWiA: To nie miał być i nie będzie szpital dla VIP-ow

  To nigdy nie będzie szpital dla VIP-ów, przekształcenie CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny to szansa dla pacjentów i personelu.

  Gdy rock sięga granic muzyki, a onkologia granic medycyny, czyli XVI konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

  To największa naukowa konferencja onkologiczna w Polsce: onkolodzy kliniczni, pulmonolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, radiolodzy podczas XVI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca...

  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego: zaproszenie do udziału

  Polskie Towarzystwo Lipidologiczne zaprasza do udziału wtegorocznej, XII edycji Kongresu PTL, który odbędzie się w formie hybrydowej. Kongres to dziesiątki merytorycznych wykładów, panele dyskusyjne,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D