DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Przełomowe wyniki badania z dapagliflozyną w niewydolności nerek

 

blank
blank
blank

W badaniu fazy III DAPA-CKD stwierdzono, że zastosowanie dapagliflozyny powoduje zmniejszenie o 39% ryzyka niewydolności nerek i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Dapagliflozyna jest pierwszym lekiem z grupy inhibitorów SGLT2, który spowodował istotne wydłużenie przeżycia w badaniu oceniającym nerkowe punkty końcowe u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek z cukrzycą typu 2 i bez cukrzycy typu 2. Na podstawie szczegółowych wyników przełomowego badania fazy III DAPA-CKD wykazano, że dapagliflozyna dodana do standardowego leczenia prowadziła do zmniejszenia częstości występowania złożonego punktu końcowego pogorszenia czynności nerek lub ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych o 39% w porównaniu z placebo u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (ang. chronic kidney disease, CKD) w stopniu 2-4 i ze zwiększonym wydalaniem albumin. Uzyskano podobne wyniki u pacjentów z cukrzycą typu 2 i bez tej choroby. CKD jest poważnym, postępującym stanem polegającym na pogarszaniu się wydolności nerek, który występuje u 700 milionów osób na całym świecie1,2. U wielu pacjentów pozostaje niezdiagnozowana3,4. Jej najczęstszymi przyczynami są cukrzyca, nadciśnienie and kłębuszkowe zapalenie nerek5 .

Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy obejmował: długotrwałe pogorszenie szacunkowego wskaźnika przesączania kłębuszkowego (ang. estimated glomerular filtration rate, eGFR) o ?50%, pojawienie się schyłkowej niewydolności nerek (ang. end-stage kidney disease, ESKD) oraz zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych. Redukcja ryzyka bezwzględnego (ang. absolute risk reduction, ARR) wyniosła 5,3% w okresie udziału w badaniu, którego mediana wynosiła 2,4 roku. W badaniu osiągnięto ponadto wszystkie drugorzędowe punkty końcowe, w tym w szczególności uzyskano zmniejszenie liczby zgonów z dowolnej przyczyny o 31% (ARR = 2,1%, p=0,0035) w porównaniu z placebo.

Bezpieczeństwo i tolerancja dapagliflozyny były zgodne z dobrze znanym profilem bezpieczeństwa leku. W badaniu u pacjentów leczonych dapagliflozyną wystąpiło mniej ciężkich zdarzeń niepożądanych niż w grupie placebo (odpowiednio 29,5% wobec 33,9%). W grupie dapagliflozyny nie stwierdzono żadnych przypadków cukrzycowej kwasicy ketonowej, natomiast obserwowano ją u dwóch pacjentów w grupie placebo.

Szczegółowe wyniki badania DAPA-CKD zaprezentowano w niedzielę 30 sierpnia tego roku podczas kongresu ESC Congress 2020 ? The Digital Experience.

Przewlekła choroba nerek

CKD to ciężki, postępujący stan polegający na pogarszaniu się wydolności nerek (o którym świadczy zmniejszona wartość eGFR i/lub obecność markerów uszkodzenia nerek w okresie Strona 2 z 3 co najmniej trzech miesięcy), który występuje u prawie 700 milionów ludzi na całym świecie, z których wielu pozostaje niezdiagnozowanych1-4 . Najczęstszymi przyczynami CKD są cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i kłębuszkowe zapalenie nerek5 . W najcięższej postaci, zwanej ESKD, uszkodzenie nerek and pogorszenie wydolności nerek postępują do stopnia, w którym konieczne są dializy lub przeszczepienie nerki6 . Większość pacjentów z CKD umiera z przyczyn sercowo-naczyniowych przed osiągnięciem stadium ESKD7 .

DAPA-CKD

DAPA-CKD jest międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym 4304 pacjentów, mającym na celu ocenę skuteczności stosowania dapagliflozyny w dawce 10 mg w porównaniu z placebo u pacjentów z CKD stopnia 2-4 i ze zwiększonym wydalaniem albumin w moczu, z cukrzycą typu 2 i bez tej choroby. Dapagliflozyna jest podawana raz na dobę w uzupełnieniu do leczenia standardowego. Złożonym pierwszorzędowym punktem końcowym jest pogorszenie czynności nerek lub ryzyko zgonu (zdefiniowane jako łącznie: pogorszenie eGFR o ?50%, pojawienie się ESKD i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas do pierwszego wystąpienia złożonego nerkowego punktu końcowego (długotrwałe zmniejszenie EGFR o ?50%, ESKD i zgon z przyczyn nerkowych), zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizację z powodu niewydolności serca oraz zgon z dowolnej przyczyny. Badanie przeprowadzono w 21 krajach i jego ogólne wyniki ogłoszono w lipcu 2020 r.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) to globalna firma biofarmaceutyczna, która skupia się na odkrywaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu leków wydawanych na receptę, stosowanych głównie w leczeniu trzech grup chorób ? onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego, nerkowych i metabolicznych oraz układu oddechowego i immunologicznych. AstraZeneca ma główną siedzibę w Cambridge w Wielkiej Brytanii i prowadzi działalność w ponad 100 krajach, a jej nowoczesnych leków używają miliony pacjentów na całym świecie. Zapraszamy na stronę https://www.astrazeneca.pl/ i do śledzenia firmy na Twitterze @AstraZeneca.

References

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplement 2013; (3):1?150.

2. Bikbov B et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990?2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet 2020; 395(10225):709?33.

3. Hirst JA et al. Prevalence of chronic kidney disease in the community using data from OxRen: A UK population-based cohort study. Br J Gen Pract 2020; 70(693):e285-e293.

4. National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics; 2020 [cited 2020 Jun 29]. Available from: URL: https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics.

5. National Kidney Foundation. Kidney Disease: Causes, 2017; [cited 2020 Jun 25]. Available from URL: https://www.kidney.org/atoz/content/kidneydiscauses

6. Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Kidney Disease in the United States, 2019 [cited 01.05.20]. Available from URL: https://www.cdc.gov/kidneydisease/publicationsresources/2019-national-facts.html.

7. Briasoulis A, Bakris GL. Chronic Kidney Disease as a Coronary Artery

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D