DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: dapagliflozyna

Prof. Piotr Ponikowski: Nowoczesna farmakoterapia szansą dla pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca

Dziś możemy powiedzieć, że niewydolność serca można uznać za kolejną epidemię XXI w. Niestety mamy najwyższy w...

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Flozyny: leki diabetologiczne czy kardiologiczne?

Flozyny to leki wyjątkowe, ponieważ działają w obszarze diabetologii, kardiologii oraz nefrologii. Większość chorych z cukrzycą typu...

Prof. Ryszard Gellert: Powikłania sercowo-naczyniowe i nerkowe należą do najczęstszych u chorych na cukrzycę typu 2

Choroby sercowo-nerkowe są ważnym, wczesnym współistniejącym schorzeniem w cukrzycy typu 2; powinny być brane pod uwagę w...

Dapagliflozyna zarejestrowana w Unii Europejskiej do leczenia niewydolności serca

Dapagliflozyna jest pierwszym inhibitorem SGLT2 zatwierdzonym w UE do stosowania w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową...

Prof. Piotr Ponikowski: Pojawiła się nowa szansa dla chorych z przewlekłą niewydolnością serca

W kontekście niewydolności serca dowiedziono, że leki z grupy SGLT2 inhibitorów nie tylko zmniejszają ryzyko rozwoju niewydolności...

Przełomowe wyniki badania z dapagliflozyną w niewydolności nerek

W badaniu fazy III DAPA-CKD stwierdzono, że zastosowanie dapagliflozyny powoduje zmniejszenie o 39% ryzyka niewydolności nerek i...

Nowe informacje na temat patogenezy i leczenia cukrzycy płynące z 78. Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego

78. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego nie zaowocował może przełomowymi odkryciami w zakresie patogenezy i leczenia cukrzycy, ale...