Partner
Partner
Więcej

  Artykuły autora

  Bożena Stasiak

  Prof. dr n. med. Adam Antczak: Pierwsza szczepionka przeciw RSV dla dorosłych

  Zakażenie RSV w grupach wysokiego ryzyka może zaostrzyć przebieg chorób współistniejacych i mieć tak poważny przebieg, że...

  Dorota Korycińska: Lekarze uczą się tych chorób od pacjentów

  Neurofibromatozy są bardzo trudnymi, nieprzewidywalnymi chorobami. Stanowią grupę schorzeń genetycznych, powodujących powstawanie dużej liczby guzów, wyrastających z...

  Stanisław Maćkowiak: Przed nami jeszcze wiele wyzwań

  Cieszy nas, że coraz więcej nowoczesnych metod diagnostycznych i innowacyjnych terapii staje się dostępnych dla polskich pacjentów...

  Paweł Wójtowicz: Mukowiscydoza staje się chorobą przewlekłą

  Nastąpiła ko­losalna zmiana i kolosalny postęp w podejściu do mukowiscydozy. W początkowym okresie nasza działalność ograniczała się...

  Dr hab. n. med. Patryk Lipiński: ASMD – niezwykle rzadka, postępująca i zagrażająca życiu choroba genetyczna

  ASMD (niedobór kwaśnej sfingomielinazy) powoduje spichrzanie sfingomieliny w lizosomach ma­krofagów komórek układu siateczkowo-śródbłonkowe­go, hepatocytów, makrofagów płucnych czy...

  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk: W Polsce dostępna jest każda forma leczenia choroby Fabry’ego

  Choroba Fabry’ego to postępująca, wrodzona wielosystemowa lizosomalna choroba spichrzeniowa, charakteryzująca się specyficznymi objawami neurologicznymi, skórnymi, nerkowymi, sercowo-naczyniowymi,...

  Prozdrowotna reorientacja polityki państwa – korzyści dla społeczeństwa

  Monitorowanie stanu zdrowia społeczeństwa, zlikwidowanie nierówności, troska o zachowanie równowagi psychicznej i fizycznej, dobrostan wszystkich obywateli –...

  Prof. Anna Kostera-Pruszczyk: Nowe możliwości leczenia choroby Pompego

  Wielką szansą dla pacjentów z chorobą Pompego jest możliwość leczenia tzw. enzymatyczną terapią zastępczą. Do niedawna jedynym...