DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: angiologia

Angiologia z pomarańczowych gajów

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Rafałem Niżankowskim, kierownikiem Kliniki Angiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezesem-elektem...

Farmakoterapia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Na początku 2016 roku pojawiła się aktualizacja wytycznych American College of Chest Physician (ACCP) dotyczących leczenia przeciwzakrzepowego...

Udar jest trzecią przyczyną zgonów

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. n. med. Krzysztofem Ziają, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń,...

Krytyczne niedokrwienie kończyny

Krytyczne niedokrwienie kończyny (ang. critical limb ischemia, CLI) jest to stan dotyczący chorych z przewlekłym, miażdżycowym niedokrwieniem...

Zakrzepica groźniejsza niż zawał serca

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Witoldem Tomkowskim, kierownikiem Oddziału Intensywnej Terapii Pneumonologiczno-Kardiologicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób...

Optymalizacja farmakoterapii w zaawansowanej miażdżycy

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Lechem Cierpką, specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, angiologii i transplantologii, z...

Leczenie zapalenia naczyń – Choroba Takayasu

Rozmowa z dr hab. n. med. Agatą Stanek z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i...

Konieczne jest kompleksowe leczenie chorób naczyń

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Waldemarem Kostewiczem chirurgiem naczyniowym z II Katedry i Kliniki Chirurgii...