Partner
Partner
Więcej

    Tag: denerwacja tętnic nerkowych

    Wytyczne ESH/ESC – implikacje kliniczne dotyczące terapii NT

    W nowych wytycznych nie uległa zmianie definicja nadciśnienia tętniczego. Wprowadzono jednak szereg zmian w porównaniu z rekomendacjami...

    Denerwacja tętnic nerkowych – nadzieja czy przeszłość?

    Denerwacja tętnic nerkowych - zabieg wprowadzony w ostatnich latach,  jedną z opcji terapeutycznych u pacjentów z opornym nadciśnieniem. Nadciśnienie...