DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: DNA

Dr Michał Kaszuba: Analiza DNA kluczem do poprawy zdrowia i życia

W 2020 roku chcemy uruchomić sprzedaż testów charakteryzujących mikrobiom jelitowy ? mówi dr Michał Kaszuba, prezes GENXONE...

Badania molekularne w diagnostyce płodu i immunoprofilaktyce chorób wynikających z konfliktów matczyno-płodowych

Prelegentka: Sylwia Purchla-Szepioła | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu, Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Instytut Hematologii...

Poszukiwanie mechanizmów komórkowych i molekularnych, uszkodzenia mieliny i oligodendrocytów w stwardnieniu rozsianym

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj | Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stwardnienie rozsiane (SM) to...

Niebakteryjne infekcje dróg moczowo-płciowych u chorych na cukrzycę typu 2

Ryzyko wystąpienia niebakteryjnych infekcji dróg moczowych dotyczy chorych na cukrzycę, w tym szczególnie mężczyzn chorych na cukrzycę. W pracy...

Insuliny ludzkie spełniają swoje zadanie

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Józefem Drzewoskim, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi. Czy...