DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak

Wytyczne SCOP leczenia DME

Wytyczne opracował zespół ekspertów: dr hab. n. med. Małgorzata Figurska, dr hab. n.med. Joanna Dolar-Szczasny, dr Jan...

Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może...