DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: EKG

Aplikacja jak stetoskop

W jaki sposób nowe technologie mogą pomóc w prewencji i leczeniu chorób kardiologicznych? Trudno dziś zdefiniować, która...

Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej współpracy w celu zapewnienia...

Uderzyć w odpowiedni rytm serca

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kalarusem, kierownikiem Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozruszniki...

Udarom można zapobiegać

W połowie maja w Warszawie rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki udarowej ?Udarom można zapobiegać!?. W...

Telekardiologia nowe spojrzenie na diagnostykę arytmii

Najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej jest telemedycyna, która łączy w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Ciągły...

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego

Choroby układu sercowo-naczyniowego wciąż stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Polsce. Jednym z najważniejszych nieinwazyjnych badań jest scyntygrafia...