Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Tag: EKG

  Aplikacja jak stetoskop

  W jaki sposób nowe technologie mogą pomóc w prewencji i leczeniu chorób kardiologicznych? Trudno dziś zdefiniować, która...

  Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

  Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej współpracy w celu zapewnienia...

  Uderzyć w odpowiedni rytm serca

  Rozmowa z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kalarusem, kierownikiem Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozruszniki...

  Udarom można zapobiegać

  W połowie maja w Warszawie rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki udarowej „Udarom można zapobiegać!”. W...

  Telekardiologia nowe spojrzenie na diagnostykę arytmii

  Najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej jest telemedycyna, która łączy w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Ciągły...

  Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego

  Choroby układu sercowo-naczyniowego wciąż stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Polsce. Jednym z najważniejszych nieinwazyjnych badań jest scyntygrafia...