DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: inhibitory SGLT2

Prof. Piotr Ponikowski: Pojawiła się nowa szansa dla chorych z przewlekłą niewydolnością serca

W kontekście niewydolności serca dowiedziono, że leki z grupy SGLT2 inhibitorów nie tylko zmniejszają ryzyko rozwoju niewydolności...

Prof. Władysław Grzeszczak: SGLT2 znajdują coraz szersze zastosowanie w prewencji niewydolności serca i nerek u chorych na cukrzycę typu 2

Wyrównanie glikemii pozostaje nadrzędnym celem terapii przeciwcukrzycowej, ale należy brać pod uwagę także możliwe powikłania. Jak najwcześniejsze...

Pozytywne pierwsze wyniki badania EMPEROR-reduced ? inhibitory SGLT2 pomocne w leczeniu niewydolności serca

W badaniu pacjentów z niewydolnością serca EMPEROR-Reduced wykazano, że stosowanie empagliflozyny pozwala istotnie obniżyć ryzyko zgonu z...