Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Pozytywne pierwsze wyniki badania EMPEROR-reduced – inhibitory SGLT2 pomocne w leczeniu niewydolności serca

  W badaniu pacjentów z niewydolnością serca EMPEROR-Reduced wykazano, że stosowanie empagliflozyny pozwala istotnie obniżyć ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca w porównaniu z placebo.

  Firma  Boehringer  Ingelheim  ogłosiła  wstępne pozytywne  wyniki  badania  III  fazy  EMPEROR-Reduced u osób dorosłych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową, ze współistniejącą cukrzycą i bez niej. W badaniu EMPEROR-Reduced osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy i wykazano przewagę empagliflozyny (10 mg) w porównaniu z placebo, stosowanych w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w zakresie obniżenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Profil bezpieczeństwa terapii nie odbiegał od znanego profilu bezpieczeństwa empagliflozyny.

  Niewydolność serca to powszechna, ale bardzo poważna, przewlekła choroba układu krążenia, która stanowi istotną przyczynę niepełnosprawności, jednocześnie zagrażając życiu milionów ludzi na świecie – powiedział lek. med. Milton Packer, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ds. Programu EMPEROR oraz laureat nagrody dla wybitnego naukowca z zakresu wiedzy o układzie krążenia (Distinguished Scholar in Cardiovascular Science), związany ze szpitalem Baylor University Medical Center w Dallas (Teksas, USA). – Wyniki badania EMPEROR-Reduced wskazują, że inhibitory SGLT2 mogą stać się nowym standardem leczenia tej choroby i istotnym uzupełnieniem obecnie stosowanych terapii.

  Pełne wyniki badania EMPEROR-Reduced zostaną przedstawione podczas sesji poświęconej aktualnym wydarzeniom w trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w dniu 29 sierpnia 2020 roku, a złożenie wniosków rejestracyjnych jest planowane jeszcze w tym roku. Drugie, obecnie trwające badanie w niewydolności serca, EMPEROR-Preserved, ma na celu ocenę wpływu empagliflozyny na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz hospitalizację osób dorosłych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową – obszaru, w którym brakuje zarejestrowanych opcji terapeutycznych1,2. Wyniki badania EMPEROR-Preserved zostaną opublikowane najprawdopodobniej w 2021 roku.

  [1] ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Accessed July 2020.

  [2] Harper A, Patel H, Lyon A. Heart failure with preserved ejection fraction. Clin Med (Lond). 2018;18(Suppl 2): s24–s29

  Opracowano na podstawie informacji prasowej firmy Boehringer Ingelheim

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Konkurs na rzecz poprawy jakości zdrowia kobiet

  Do 15 grudnia można nadsyłać projekty, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia kobiet. Konkurs organizuje firma Gedeon Richter we współpracy z Instytutem...

  Prof. Wierzba, dyrektor szpitala MSWiA: To nie miał być i nie będzie szpital dla VIP-ow

  To nigdy nie będzie szpital dla VIP-ów, przekształcenie CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny to szansa dla pacjentów i personelu.

  Gdy rock sięga granic muzyki, a onkologia granic medycyny, czyli XVI konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

  To największa naukowa konferencja onkologiczna w Polsce: onkolodzy kliniczni, pulmonolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, radiolodzy podczas XVI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D