Partner
Partner
Więcej

    Tag: nowoczesne terapie

    Prof. Agnieszka Wierzbowska: Szansa na dłuższe życie

    Tylko w ostatnich trzech latach zarejestrowano dziesięć nowych leków do leczenia ostrej białaczki szpikowej, podczas gdy w...

    Prof. Marcin Czech: Możemy oszacować wpływ na budżet

    Największe korzyści z nowoczesnej terapii uzyskamy, gdy będziemy ją stosować już w pierwszej linii, u chorych będących...