Partner
Partner
Więcej

    Tag: profilaktyka onkologiczna

    Prof. Składowski: Pacjent nie powinien poszukiwać sam miejsca, w którym ma być leczony

    Szukanie lekarza czy ośrodka jest staroświeckim podejściem; takie działanie nigdy nie poprawia sytuacji chorego, ani wyników jego...

    Prof. Waldemar Wierzba: Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji celów zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki onkologicznej na przykładzie działalności fundacji MSD dla zdrowia...

    Znaczenie profilaktyki onkologicznej wśród celów zdrowia publicznego Choroby nowotworowe są w Polsce jedną z głównych przyczyn zgonów, pomimo...