Partner
Partner
Więcej

    Tag: strategia ochrony zdrowia

    Dr Alicja Dąbrowska: Niezbędna strategia ochrony zdrowia

    Należy rozszerzyć kompetencje lekarzy POZ, zmienić model funkcjonowania całego systemu skierowań. Zróbmy też dobrą sieć placówek nocnej...

    Senator Beata Małecka-Libera: Poprawa systemu ochrony zdrowia wymaga zmiany sposobu finansowania

    Jeśli chcemy usprawnić system, nakła­dy powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe. Strumień pieniędzy powinien być skierowany na...